Holbæk Kommune har undersøgt mulighederne for at etablere blandt andet et mountainbikespor i Knudskoven. Efter nærmere overvejelser og et borgermøde kigger kommunen nu efter andre muligheder. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Orienteringsløbere og mountainbikere ønsker bedre mulighed for at udøve deres sport, og derfor har Holbæk Kommune undersøgt mulighederne for at give dem bedre forhold i Knudskoven.

I den forbindelse har kommunen holdt et borgermøde og undersøgt både sportsudøvernes ønsker og konsekvenserne for dyre- og plantelivet.

”Når vi taler om aktiviteter i skovene, er det altid et spørgsmål om at finde den rette balance mellem beskyttelse og benyttelse. I denne her situation finder jeg, at et mountainbikespor går for hårdt ud over selve skoven og dem, der benytter den til mere stille aktiviteter”, siger John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og miljø.

Plads til alle, også dem der vil nyde naturen i stilhed
Plads til alle, også dem der vil nyde naturen i stilhed

Formanden for Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” er af samme opfattelse:
”Jeg mener, at Knudskoven er en uhensigtsmæssig placering, men der skal ikke være tvivl om, at vi gerne vil fremme muligheden for at køre mountainbike i vores kommune. Klubben og rytterne lægger stor energi og engagement i sporten, og vi anerkender, at der er behov for bedre forhold her i kommunen. Derfor fortsætter vi det konstruktive samarbejde med cykelklubben og afdækker hvilke muligheder, der kan være i andre skovområder”, siger han.

Holbæk Kommune kan kun etablere stier og spor i private skove, hvis skovejeren har givet tilladelse. Derfor undersøger Holbæk Kommune nu mulighederne for et samarbejde med private skovejere.

Plads til orienteringsløb
I flere år har der være holdt orienteringsløb i skoven. Det har dog været nødvendigt for arrangørerne at søge om enkeltstående tilladelser hver gang, hvilket både klubben og kommunen finder uhensigtsmæssigt. Derfor får klubben nu en generel tilladelse til at afvikle løb, så længe det sker efter nogle nye adfærdsregler og tager hensyn til skovens øvrige brugere.
Der bliver ikke etableret nye, faste anlæg til orienteringsløb i Knudskoven.

Hensyn til hinanden
I dag anvendes Knudskoven blandt andet til gåture, cykling, ridning, løb og hundeluftning. Det vil fortsat være både muligt og tilladt. For at skabe rum og muligheder for alle, uden at det går udover skoven og dyrene, vil Holbæk Kommune udarbejde et sæt adfærdsregler, som bliver sat op i skoven.