Vejdirektoratet begynder mandag den 15. april arbejdet med at udskifte fugtisoleringen og kantbjælkerne på motorvejsbroen, der fører Holbækmotorvejen over jernbanen syd for Holbæk.

Levetiden for den nuværende fugtisolering på broen, der fører Holbækmotorvejen over jernbanesporene syd for Holbæk, er opbrugt og beskytter derfor ikke længere broen tilstrækkeligt.

Derfor sætter Vejdirektoratet mandag den 15. april gang i arbejdet med at udskifte fugtisoleringen på broen. I samme ombæring vil broen også få lagt ny asfalt, og de såkaldte kantbjælker samt autoværnet på broen vil blive udskiftet.

Når alt arbejdet er udført, vil det give en længere levetid for broen og samtidig en bedre og mere sikker køreoplevelse for trafikanterne.

Information til trafikanterne
Fra 15. april til starten af maj bliver trafikken i perioder indsnævret til ét spor i hver retning, mens der bliver lagt midlertidig belægning og opsat stilladser som forberedelse til det egentlige arbejde på broen.

I starten af maj begynder selve vedligeholdelsesarbejdet på broen. Her vil broen blive spærret helt af i den ene retning, og trafikken bliver ledt over på modsatte side, så der fortsat vil være én åben kørebane i hver retning.

Arbejdet forventes afsluttet i slutningen af oktober. Hastighedsgrænsen bliver gennem hele arbejdet sænket til 80 km/t.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.

Læs mere på Trafikinfo.dk

Sådan kører du sikkert forbi et vejarbejde
• Koncentrer dig om din kørsel
• Vær opmærksom på ændringer på vejen
• Respekter hastighedsgrænsen
• Hold afstand til forankørende
• Hold din vognbane frem til flettepunktet
• Vær opmærksom på udrykningskøretøjer

 

Arbejdet på broen forventes at være færdigt i slutningen af oktober. Foto: Vejdirektoratet