Dit Holbæk har spurgt de nyvalgte og genvalgte medlemmer i kommunalbestyrelsen om deres betragtninger for det kommende år. Her kommer svarerne fra Mogens Justesen fra Socialdemokratiet.

Hvor står Holbæk stærkest?

Jeg synes, at Holbæk står stærkt som bosætningsby, der bliver bygget rigtigt meget og godt byggeri i Holbæk.

Vi er også ved at blive en uddannelsesby sådan for alvor.

Hvor er der ting der udfordrer os?

Vi er udfordret på klima området. Holbæk by er problematisk i forhold til opvarmning.
Vi har også et begyndende pres på ældreområdet med nok plejeboliger og rekruttering af personale med de rette kompetencer.

Hvis du skulle vælge 2 ting, som er det vigtigste fokus i 2022? Hvem/hvad og hvorfor?

Vores forsøg på skoleområdet hvor vi er sat fri og så sørge for at lokalområderne ikke glemmes.

Foto: ABW