Tidligere i år var der brand i Søndersted Mølle, der har været placeret i Strandparken i 81 år. Nu bliver de sidste dele af møllen flyttet, så møllefoden kan renoveres og genopbygningen være færdig til Sankt Hans.

Foto: Anne Beth Witte


Af sted til værksted

I tirsdag blev de sidste dele af møllen i Strandparken flyttet. Med en stor kran blev delene løftet ned på jernplader, der ligger på græsplænen i Strandparken. På den måde kan møllens fod blive afmonteret og bragt til et værksted. Her vil møllebygger Michael John Jensen ApS fra Grevinge stå for genopbygningen af denne del af møllen.

Foden på møllen blev ikke skadet af branden, men den har vist sig at være i meget dårlig stand. Det er derfor blevet besluttet, at foden også bliver renoveret i denne omgang. Når møllen allerede er skilt ad, spares der nemlig udgifter.

Møllen er forsikret, og derfor betales renoveringen efter brandskaderne af forsikringsselskabet, mens Holbæk Kommune betaler for renovering af foden.

Klar til Sankt Hans
”Det vakte stor opmærksomhed, da møllen pludselig stod i flammer en sen aften i foråret. Heldigvis brændte møllen ikke helt ned, så vi har haft mulighed for at renovere den, så den igen kan skabe glæde og genkendelig i Strandparken”, fortæller Emrah Tuncer, der er formand for Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” i Holbæk Kommune.

I de sidste to måneder har afmonteringen af møllen været i gang. Hat, hjul og vinger er taget ned, og fremstillingen af akslen er begyndt. I det nye år bliver der sat stillads op i Strandparken, hvor møllens forskellige dele vil blive samlet. Efter planen er møllen klar til at pryde Strandparken igen i slutningen af maj 2018.

300 år på bagen
Søndersted Mølle er en stubmølle. Det betyder, at den er bygget af træ og er placeret på en fod, så hele møllen kan dreje efter vindretningen. Stubmøller er sjældne i Danmark, og der findes kun 11 tilbage i landskabet. Møllen fortæller historien om det danske landbrug, den lokale historie og vindteknologiens udvikling.

Møllen blev opført for 300 år siden i Butterup. Senere blev den flyttet til Søndersted, da Frederik Christian Kryger forærede den til din datter og svigersøn. Møllen stod her i mange år, men i 1936 blev den flyttet til Strandparken i Holbæk, hvor den efter renoveringen vil stå igen.