Der afholdes møde i Sparekassen om havneudviklingen i Holbæk, skriver Holbæk kommune i en pressemeddelelse.

På mødet præsenteres målsætningerne for havnens udvikling i en samlet udviklingsplan, samt gives status på arbejdet med de mange igangværende projekter bl.a. projektskitser for omdannelse af Blegstræde Hage og Ny Hage.

Alle pladser er optaget, der takkes for den store interesse omkring deltagelse i mødet.

For mere information klik her.