Midt- og Vestsjællands Politi har truffet aftale med Forsvaret om etablering af et midlertidigt militært område på Køge Havn tirsdag den 1. marts 2022 fra kl. 08.00.

Det midlertidige, militære område er etableret i forbindelse med læsning af sensitivt materiale på Køge Havn.

Opbevaringen sker på et adgangssikret område på havnen, og området er bevogtet af Forsvaret.

Det midlertidige, militære område ophæves fredag den 4. marts 2022 kl. 23.59.

Kilde

Foto: ABW