Holbæk Kommune oplyser, at Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud om midlertidigt besøgsforbud på Tysingehave Pleje- og Dagcenter i Tølløse. Påbuddet er givet på baggrund af udbrud af covid-19 på plejecentret. 

Påbuddet omfatter indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over samt udearealer, der ligger på Tysingehaves pleje og dagcenters område.

Der kan dog fortsat modtages besøg i kritiske situationer og af den nærmeste pårørende. Ansatte på plejecentret og personer, der indfinder sig på plejecentret for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses ikke for besøgende og må derfor gerne komme på plejecentret.

Borgere, der er visiteret til at komme i dagcenter, er ikke besøgende og er derfor ikke omfattet af besøgsforbuddet og må derfor gerne komme i dagcenteret, hvis det er muligt at overholde de nødvendige sundhedsfaglige retningslinjer. Det er muligt at adskille dagcenterfaciliteterne fra den øvrige del af plejecenteret, og rammerne skaber mulighed for at overholde de sundhedsfaglige retningslinjer. Dagcenterborgere kan derfor igen benytte dagcenteret fra d. 2. oktober 2020.

Påbuddet kan kun ophæves af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Foto: ABW