Nordea Fonden har den 19. april bevilliget 830.660 kroner til et forprojekt for Istidsruten. Det oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Istidsruten skal blive et nyt, bærende ikon for et samlet oplevelsesområde i Nordvestsjælland – med cykelstiforbindelse til København. Projektet forener oplevelserne i fem kommuner: Odsherred, Kalundborg, Sorø, Lejre og Holbæk.

Projektet startede i Holbæk og har været adskillige år om at tage form. Grundidéen er at skabe en ca. 200 kilometer lang cykelrundtur i det Nordvestsjællandske istidslandskab, der både binder eksisterende og nye oplevelser sammen til ét samlet oplevelsesområde. Samtidig skal projektet skele til, om særlige linjeføringer også kan bidrage til at bringe land og by, beboelse og erhverv eller byområder tættere sammen.

Oplevelsesområderne – Naturpark Åmosen, Geoparken Odsherred, Brorfelde Observatorium og Sagnlandet Lejre – byder allerede på spændende formidlingstilbud. Istidsruten vil med en grundfortælling om landskabernes dannelse og en ambition om at skabe forbindelse mellem de oplevelser, der allerede er udviklet i oplevelsesområderne, blive det kit, der binder det hele sammen til en unik oplevelse af Nordvestsjælland.

En meget vigtig del af forprojektet vil være at finde frem til de lokale borgere, foreninger og virksomheder, der brænder for at formidle deres lokalområde, historie eller de helt unikke steder, som kun de kender til. Der vil desuden være fokus på at skabe relationer til relevante samarbejdspartnere i det øvrige Danmark.

Der vil snart blive ansat en projektleder, hvis opgave det kommende år bliver at samarbejde med alle projektets partnere og interessenter om at skabe overblik over projektets indhold og økonomi og på grundlag heraf søge støtte til realiseringen af projektet, som p.t. anslås til at ville koste mellem 15 og 20 mio. kr. Indtil der er fundet en projektleder, er Bente Meehan, Holbæk Kommune, kontaktperson på projektet.