Onsdag 17. oktober kunne Sygeforsikringen ”danmark” byde varmt velkommen til medlem nummer 2.500.000. Det blev Maria Glerbæk fra Nørre Jernløse ved Regstrup. Da børn under 16 år kan medforsikres gratis i ”danmark”, blev Marias datter – Mejse – på 3 måneder medlem ved samme lejlighed.

Maria fik overrakt blomster og gaver af afdelingschef Bibi Rosengaard og lokalbestyrelsesformand Jørn C. Nielsen.

Sygeforsikringen ”danmark”s nyetablerede kontor i Ringsted betjener forsikringsselskabets mere end 300.000 medlemmer i Region Sjælland. I H Kommune udgør medlemsskaren 25.356 hvor Eva Nielsen, Holbæk og Dan Bisp, Bjergsted Bakker er valgt som repræsentantskabsmedlemmer i Vestsjællands kredsen.

De største medlemstal i Region Sjællands kommuner ser således ud:

Roskilde 36.406
Næstved 30.040
Slagelse 26.916
Holbæk 25.356

På billedet ses fra højre:
afdelingschef Bibi Rosengaard, Marie Kjelbæk og Mejse samt lokalformand Jørn C. Nielsen foran kontoret i Ringsted. Foto: Sygeforsikringen ”danmark”

”Udgifterne til medicin, tandbehandlinger, briller, kontaktlinser m.m. er ganske betydelige for mange mennesker. Derfor er det fuldt forståeligt, at flere vælger at komme med i ”danmark”, så de kan få dækket en del af disse udgifter,” siger Bibi Rosengaard.

Sygeforsikringen ”danmark” udbetalte sidste år næsten 3 mia. kr. i tilskud til medlemmernes udgifter til bl.a. medicin, tandbehandlinger, briller og kontaktlinser, vaccinationer, fysioterapi, kiropraktik mm.
”Tilgangen af nye medlemmer øger mulighederne for at holde omkostningerne nede, og på den måde bliver der flere penge til tilskud,” påpeger Bibi Rosengaard.

Tilfredsheden med at være med i ”danmark” er højere end nogensinde tidligere, viser foreningens seneste medlemsundersøgelse. Sygeforsikringen ”danmark” er samtidig den finansielle virksomhed i landet, der har det allerbedste omdømme. Det fremgår af Finansimage 2018, der er en helt ny uafhængig analyse, udarbejdet af analysevirksomheden Wilke på grundlag af besvarelser fra godt 5.000 repræsentativt udvalgte danskere og det er vi faktisk særdeles godt tilfredse med fortæller Jørn C. Nielsen.