​Region Sjælland halser stadig efter resten af landet, når det handler om, hvor stor en del af de 25-årige, der har en ungdomsuddannelse. Det viser Region Sjællands Uddannelsesanalyse 2022.

Kun 72 procent af de unge på 25 år har således taget en ungdomsuddannelse. I forhold til sidste år er det en stigning på 1 procent. Det hænger blandt andet sammen med, at Region Sjælland i disse år oplever en øget tilflytning, som samlet set bidrager positivt til det samlede uddannelsesniveau.

Det lave uddannelsesniveau skyldes blandt andet, at der er for få muligheder for at tage en videregående uddannelse i Region Sjælland. Og det får mange unge til at flytte ud af regionen for at læse videre. Men i regionen, er der stort behov for, at flere unge tager en uddannelse.

– Vi er glade for, at mange flytter til Region Sjælland, herunder også at mange flytter tilbage til regionen, når de har taget deres uddannelse. Men vi skal fortsat arbejde for, at så mange som overhovedet muligt får en uddannelse, da det er en af vejene til et godt liv. Omkring halvdelen, der ikke har en uddannelse som 25-årige, står uden for arbejdsmarkedet, når de er blevet 35 år. Derudover er det afgørende for regionens virksomheder, at der er adgang til god og veluddannet arbejdskraft, siger formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde, Christian Wedell-Neergaard.

Online undervisning giver nye muligheder

Der er store forskelle i uddannelsesniveau afhængig af, hvor man bor i regionen. Analysen viser, at borgere, der ikke bor i eller omkring de større byer, i langt højere grad står uden for både uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Region Sjælland arbejder tæt sammen med kommuner og uddannelsesinstitutioner om at skabe de bedst mulige uddannelsestilbud på tværs af regionen, og Region Sjælland støtter hvert år ambitiøse og nytænkende udviklingsindsatser med de regionale udviklingsmidler.

En del af løsningen kan måske også findes i større brug af online undervisning. I årets særtema ”Uddannelse uden for de større byer” har man i en række interviews spurgt både undervisere og elever, om hybrid-undervisning kan være en del af fremtiden. Her peger begge grupper på, at onlineundervisning kan medføre ro og fleksibilitet. Samtidig understreger de, at det fortsat er vigtigt med fysisk fremmøde, så de personlige relationer og det sociale miljø kan opretholdes. Men det er håbet, at muligheden for et fleksibelt studieliv kan tiltrække nye grupper af unge til uddannelserne.

– Vi har en stor gruppe af de lidt ældre unge, som mangler nogle af de kompetencer og færdigheder, som virksomhederne efterspørger. Det kan for dem virke uoverskueligt at gå i gang med en uddannelse. Her kan en vekslen mellem online og fysisk undervisning give en mere fleksibel hverdag, hvor man ikke er afhængig af at skulle møde fysisk op på en uddannelsesinstitution hver dag, siger Christian Wedell-Neergaard.

Læs mere her

Foto: ABW