Der var igen mange ansøgninger til fordeling af tilskudsmidler fra LAG Midt-Nordvestsjælland. Bestyrelsen besluttede at give støtte til otte gode projekter med et samlet beløb på 1,6 mio.kr.

I årets første runde modtog LAG Midt-Nordvestsjælland tolv ansøgninger. Foreningen takker alle ansøgere for interessen, og for det store arbejde de gør for at skabe vækst og udvikling i Midt- og Nordvestsjælland, hvad enten det er som iværksætter af egen virksomhed eller som frivillig initiativtager i foreninger.

I 2017 er LAG midlerne reduceret med 30% i forhold til de foregående år. Men da interessen for at søge tilskud er den samme eller endda stigende, har bestyrelsen været endnu skarpere på hvilke projekter, der når gennem nåleøjet. Det er de projekter, der forventes at give de bedste effekter.

Nye, innovative virksomheder på vej
To af de støttede projekter omhandler opstart af nye virksomheder med et nyt produkt, der er udsprunget af en god idé.

Dalsgaard Innovation er en virksomhed i Kalundborg, der kommer til at producere et produkt, der bl.a. vil spare biavlere tid i en af de arbejdskrævende processer ved biavl, og samtidig reducere risikoen for sygdomme i bi-bestanden.

I Sorø starter virksomheden DesignForeLiva produktion af et produkt indenfor sundhedspleje. Det er et produkt, der kan være med til at gøre dagligdagen lettere for mange ældre og patienter, der er dårligt gående.

På grund af patent sager beskrives de enkelte produkter ikke her. Der henvises til virksomhederne.

Nye naturaktiviteter til lands og til vands
Fjordland er en allerede etableret virksomhed, der i flere år har udlejet både i Holbæk til sejlads på Isefjorden og Roskilde Fjord. Der gives nu tilskud til at virksomheden kan udvides med udlejning af eldrevne både på time- og dagsbasis. LAG Midt-Nordvestsjællands bestyrelse er især begejstrede for Fjordlands kommende samarbejde med Produktionsskolen NVPRO/Campus (maritime linje). Eleverne skal bistå med bl.a. vedligeholdelse, søsætning/optagning og selve udlejningen, hvor de skal instruere samt overdrage bådene til gæsterne. Køkkenlinjen på NVPRO/Campus skal bistå med levering af picnickurve til gæsterne. I
samarbejde med Fjordens Speedbådsskole og NVPRO/Campus vil Fjordland også skabe mulighed for, at skoleelever fra 8. klasse kan få et Fjordbevis på deres maritime kompetencer.

Isefjorden er også ”hjemmebane” for Rørvig Kajakklub, der får tilskud til et nyt klubhus. Klubben vokser i medlemstal og der efterspørges natur og vandaktiviteter i området. Kajaksporten, med både korte og lange ture, giver en god udnyttelse og oplevelse af de stedbundne rekreative ressourcer i Isefjorden.

Foreningen Vitalisering af Ordrup By og Kårup Skov vil etablere motions-, oplevelse- og legemiljøer i Kårup Skov, der udover at være til glæde for beboerne skal være en turistattraktion i det store sommerhusområde ved Sejerøbugten. Projektet udmærker sig ved at have flere samarbejdspartnere, der på meget forskelligvis vil involvere sig i projektet og den efterfølgende drift. Bl.a. kan nævnes Naturstyrelsen og Geopark Odsherred.

Danske Baptisters Spejderkorps, der har en spejdergruppe i Regstrup, får tilskud til at etablere ”Grønne hjerte”, hvor der skabes nye rammer for bynære naturoplevelser for store og for små. Dels for spejderne, men i høj grad også for beboerne i Regstrup. Målet med projektet er at skabe et udendørs “frirum”, hvor alle borgere i Regstrup og omegn kan føle sig velkommen og benytte faciliteterne til at være mere sammen og skabe relationer til andre borgere i lokalområdet. Målet er at hjælpe til med at skabe en kultur omkring lokale events og dermed fastholde borgernes lyst til at være sammen i eget lokalområde.

Udvidelse af konceptet gårdbutik
Gårdbutikker er ved at være en etableret del af indkøbsmulighederne i vores område. Birkemosegaard på Sjællands Odde er, udover at være biodynamisk en, af de større og veletablerede aktører, der udover gårdbutik også har varetur til København. Nu går man et skridt videre og udvider med køkken og restaurant faciliteter der indbyder til en alsidig udnyttelse. Køkkenets råvarer er fortrinsvis gårdens egenproduktion og andre lokalt producerede råvarer og fødevarer fra lokalområdet.

Nyt byrum i Sorø
Også provinsbyerne har LAG Midt-Nordvestsjælland bevågenhed. Sorø Kommune har søgt støtte til etablering af ”Sorøs Grønne Scene”. Et gårdrum i Sorøs bymidte mellem Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum skal forvandles til et rekreativt sted med mulighed for både afslapning og aktivitet for både store og små.

Gårdrummet er opbygget af tre grundlæggende elementer: scenegulvet, scenografien og kuriositeterne. Scenegulvet er gårdrummets fortælleflade – et sort egetræsdæk i varierende højde og inddelt i felter af linjer i tombak. Det er her, man kan blive aktør i sin egen og byens historie, eller vælge at være tilskuer. Scenografien er strukturelle elementer fra byens karakteristika, som trækkes ind i gårdrummet. Det kan være referencer til byens alleer, søer eller bygningskultur. Kuriositeterne er de elementer, der sætter fantasien i gang. Her kan man lege med vand, studere stjerner eller se sig selv eller andre i et stort spejl.

Man kan høre historier eller spille udendørs spil. Det er et meget stort og dyrt projekt, og Sorø Kommune arbejder fortsat på at skaffe de nødvendige midler.
Bestyrelsen må erkende at LAG midlerne ikke rækker langt her. Men foreningen vil gerne markere, at det er et godt projekt og det også er nødvendigt at udvikle områdets provinsbyer. Uden vores provinsbyer er det endnu svære at være beboer i en mindre by, landsby og på landet.

Ansøgningsfrist til den anden og sidste pulje af LAG midler i 2017 er 21. august. Husk at kontakte LAG MidtNordvestsjællands sekretariat i god tid i løbet af foråret og forsommeren, hvis du har et spændende projekt.