Mænds Mødesteder Holbæk er en succes på trods af svære odds. I februar 2020 blev afholdt informationsmøde om Mænds Mødesteder på Værftet. Knap 70 mænd var mødt op.

Mange var interesserede og kom på en mailliste. Kort efter det førte mødearrangerede initiativtagerne Kim Lind Larsen og Erik Birch Eriksen et par arrangementer for at vise, hvad et fællesskab for mænd kan byde på. Der mødte talstærkt ca. 20 mænd op til en tur på havnen med besøg i Nationalmuseets hal og på Kystliv, afsluttende med kaffedrikning.

Næste arrangement var en tur til Naturskolen hvor man hørte om aktiviteterne der, de aktuelle planer for stedet og fodrede dyr. Deltagerantallet var på 10 på grund af Coronabegrænsningerne og begrænsningerne kom til at præge hele årets arbejde.

Efterfølgende har der blandt andet været besøg i Andelslandsbyen, gåtur på Brorfelde og bålkursus på Holbæks Grønne Lunge.

Man har haft besøg af Borgmesteren. Vi fik besøg af en lokal repræsentant for DGI, som fortalte om seniormotion, hvilket resulterede i at nogle medlemmer begyndte at spille Bowls. Derudover har nogle af mændene fortalt om deres liv og virke. Der har været fællesspisning, hvor der blev lavet mad og uddelt opskrifter. En julefrokost måtte aflyses men blev i november erstattet af grilning af pølser udendørs med deltagelse af 2 adskilte grupper.

24. juni 2020 blev afholdt stiftende generalforsamling, hvor der blev valgt en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 suppleanter.

Man har indrettet sig efter forholdene og tanken opstod om gåture i det fri. Det er blevet en virkelig succes som man ønsker at fortsætte med. Hver onsdag kl. 14 mødes man, går en tur i det fri og afslutter med en snak og en kop medbragt kaffe. 15-17 mænd deltager i denne aktivitet. I den udstrækning det har været muligt har man mødtes til snak og kaffedrikning. I starten på Kystliv, men da deltagerantallet viste sig at være på 25 var det ikke muligt at overholde afstandskravet og man fandt plads på fritidscenteret Dragebakken. Det har været et godt sted at holde til på grund af mulighederne selv om man manglede lidt stemning og mulighed for at sætte sit eget præg på stedet. Det er et meget stort ønske for mændene at få et eget, fast sted, hvor man kan mødes, lave lidt mad og arbejde med kreative sysler

Coronarestriktionerne har betydet at alt måtte lægges på hylden et godt stykke tid. Det er derfor med stor glæde, at man oplever, at lysten til at deltage i fællesskabet er intakt og Mændene møder op, når det er muligt igen. Der er nu en aftale med Kystliv om at man kan samles der mandag formiddag til kaffe og snak. Turene i det fri om onsdagen fortsætter. Derudover arbejdes på længere ture ud af huset. Dette er blevet muligt takket være tildeling af §18-midler fra Holbæk Kommune.

Mænds Mødesteder består nu af ca. 35 betalende medlemmer. Derudover er der ca. samme antal interesserede, som er på kontaktlisten. Der arbejdes fortsat på at komme i kontakt med de ensomme mænd der har brug for at deltage i et netværk

Mænds Mødesteder er åbne for alle mænd over 18 år. Det er et rusmiddel- og alkoholfrit fællesskab. Deltagerne er mænd, som savner selskab, har lyst til en kop kaffe og en snak, måske lyst til en gåtur med os om onsdagen. Er du sådan en mand så kig ned til os eller kender du en, så giv invitationen videre. Vi mødes normalt om mandagen 10-12 i mødelokalet på Kystliv. Det øvrige program kan se på vores hjemmeside: https://www.mmdanmark.dk/holbaek/forside/

9. juni afholdes generalforsamling på fritidscenteret Dragebakken kl. 14.00. Her er valg af bestyrelsesmedlemmer på dagsordenen samt en mindre ændring af vedtægterne. PÅ generalforsamlingen har kun medlemmer stemmeret og deltagelse kræver desuden tilmelding samt Coronapas eller gyldig negativ Coronatest.
Yderligere oplysninger kan fås hos formanden Kim Lind Larsen tlf. 3032 9302

Foto: ABW