At mødes, og det gerne om god mad, er og har altid været noget, der vækker begejstring. LAG Midt-Nordvestsjælland har netop indstillet otte nye projekter til tilsagn om mere end 2,1 mio. kr. Størstedelen af pengene skal ud at arbejde for at udvikle og styrke netop de lokale kultur- og mødesteder samt de lokale råvarer. Det fortæller LAG Midt-Nordvestsjælland i en pressemeddelelse.

”Vi har et luksusproblem her i Midt-Nordvestsjælland,” fortæller bestyrelsesformand Flemming E. Larsen, ”vi får nemlig rigtig mange gode og spændende projektansøgninger ind til vores ansøgningsrunder. Det betyder desværre også, at vi ikke kan imødekomme dem alle.” De otte projekter, som bestyrelsen har valgt at indstille til tilskud, er dem, der bedst understøtter målsætningerne i den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi. Efter indstillingen af de otte projekter har LAG Midt-Nordvestsjælland godt 1,5 mio. kroner tilbage i årets pulje, hvor til sidste ansøgningsfrist netop er blevet rykket frem til 1. september.

Mennesker mødes om maden
Vi mødes om maden i mange forskellige situationer – ved produktion, køb og tilberedning af råvare, samt om at nyde det færdige måltid. Fire af de støttede projekter repræsentere hvert af disse skridt i råvarernes vej fra jord til bord.

Naturpark Aamosen vil agere løftestang for branding og udvikling af produkter og oplevelser med helt særlige lokale fortællinger, som har sit fokus i naturen og kulturen, ved at udvikle en certificeringsordning. Certificeringen skal skabe et fælles brand for blandt andet fødevare af høj kvalitet produceret i naturparken. Blandt indsatsområderne i projektet er værdikædeinnovation, produktudvikling samt afsætning og distribution. På Hesselbjerggaard nær Kattinge er de samme elementer i spil, men på en helt anderledes måde. Her ønsker gårdejer Michael Svane at indrette et køkken- og formidlingscenter, som vil bidrage til at skabe bedre forståelse for vilkår for naturpleje. Det vil desuden kunne motivere flere til at blive medlemmer af kogræsser-foreninger, at priserne på kødprodukter bliver lavere, og der kan introduceres til, hvordan man bruger hele dyret gennem kurser og erfaringsudveksling i køkkenet. På Hesselbjerggaard ønsker de også at bidrage til mangfoldighed og integration sammen med den syriske familie, der bor på stedet, ved at levere syriske madoplevelser baseret på gode lokale danske råvarer.

Ikke langt fra Hesselbjerggaard, i Hvalsø, har idéen om at integrere en ny, lokal torvehal i det store bymidteprojekt, Søtorvet i Hvalsø, nu nået det punkt, hvor stregerne skal slås – så idé kan blive til virkelighed. Det er forventningen, at torvehallen vil komme til at fungere som inkubator for nye fødevareaktiviteter, åbne op for samarbejde – både producenterne imellem, men også mellem producenter og borgere sådan, at egnens lokale fødevarer bliver et stærkere aktiv i udviklingen af både virksomheder og lokalsamfundet. Projektet skal resultere i en færdig forretningsmodel samt færdig projektering af torvehallen.

I det nordlige Odsherred ønsker firmaet Mad og Natur ApS at skabe et kombineret spise- og formidlingshus i rammerne af Klintekroen. Spisehuset får navnet ’Det vilde køkken’, og det er tanken at det skal bibringe de besøgende såvel smagsmæssige oplevelser som øget viden om den nordlige del af Geopark Odsherreds landskabelige og kulturelle herlighedsværdier. Køkkenet vil sætte fokus på velsmagende mad produceret fra bunden af lokale fødevarer med overvægt af økologiske produkter, fisk, vildt og ikke mindst vilde urter.

Nye kulturelle mødesteder blomstrer op
I Sorø Kommune ligger herregården Tersløsegaard, som var hovedsædet for Ludvig Holbergs baroni. Stiftelsen på Tersløsegaard driver Holberg-museet i midterfløjen af Tersløsegaard med mindestuer, særudstillinger, teateropførelsen, foredrag og koncerter. Haven om Tersløsegaard spiller her en vigtig rolle. Den nuværende have ligger vest, syd og øst for bygningerne, mens der mod nord kun er et smalt stykke have. For 3 år siden erhvervede Tersløsegaard 3.000 m2 mod nord, og projektet har til formål at etablere barokhave på dette areal, sådan at der skabes et sammenhængende uderum hele vejen rundt om herregården.

På en af Midtsjællands andre herregårde, Sonnerupgaard Gods, har Teater Solaris indtil nu anvendt godsets lokaler. Men grundet samarbejdets store succes vil samarbejdsparterne gerne finde en mere permanent løsning, der giver teateret mere plads. Teater Solaris’ vil derfor etablere et innovativt kultur-, event- og teatertelt indeholdende en scene, en foyer og en koncertsal med plads til 150 besøgende. Teltet er en spændende løsning, som skaber de mange kvadratmeter, som er nødvendige for at kunne ekspandere teatret.

Nogen herregård er den gamle Danske Bank bygning i Tølløse ganske vidst ikke, men for borgerne i og omkring Tølløse er det ikke afgørende. De har i efteråret erhvervet bygningen, efter at den har stået tom en tid, og nu vil de indrette kulturmødestedet No1 i den centralt beliggende bygning. Ambitionen med No1 er at levere kulturtilbud som levende musik, foredrag og teater, samt at skabe rammerne om byens nye erhvervsklub etableret af Fællesskab Tølløse. I No1 kan lokale erhvervsfolk mødes, hjælpe hinanden og skabe nye netværk.

Turisternes private guide
Den nyetablerede virksomhed Krell Tours vil være en helt ny aktør på turismeområdet på Vestsjælland. Krell Tours vil tilbyde turister guidede ture af et par timers varighed rundt på Vestsjælland. Liselotte Krell kører og fortæller, og der gøres små holdt undervejs. Ideen er at give turisten en oplevelse med de små, nære fortællinger og oplevelser pakket ind i en personlig formidling med god plads til spørgsmål. Det er ikke de store turistattraktioner, der er målet, men derimod at give kunden en personligt tilpasset og hyggelig oplevelse baseret på det nære og til dels hverdagsagtige i nærområdet.