Kommunalbestyrelsen har den 14. november 2019 sendt Forslag til Lokalplan 2.92 for Sportsbyen med tilhørende kommuneplantillæg nr. 20 i offentlig høring.

Lokalplanen er udformet som et tillæg til lokalplan 2.67 for Holbæk Sportsby indenfor gældende lokalplan 2.67’s delområde A. Bestemmelserne i dette tillæg supplerer derfor de gældende bestemmelser i lokalplan 2.67.

Lokalplanens formål er at udlægge mulighed for yderligere anvendelse – i form af kontorerhverv og liberalt erhverv – end de i lokalplan 2.67 udlagte anvendelser.

Høring og borgermøde
Forslagene er i høring fra den 13. november 20196 til den 9. januar 2020.

Der afholdes borgermøde om planforslagene, som vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

 Læs mere her.