Fra mandag den 11. maj vil beboerne i Regstrup, Mørkøv og på Tuse Næs få lokale nyheder fra Holbæk Kommune. Nyhederne deles på Facebook, infoskærme og en app, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Regstrup og Tuse Næs får hjælp til udvikling og Udby får en lokalplan. Det er nogle af de lokale nyheder, beboerne i Regstrup, Mørkøv og på Tuse Næs i dag kan læse med Holbæk Kommune som afsender.

Nyhederne kan læses på tre forskellige platforme. I Regstrup bliver nyhederne delt i facebookgrupperne ”Os fra 4420 Regstrup” og ”Lokalforum Regstrup”, og i Mørkøv deles de på områdets infoskærme, der blandt andet er placeret i Brugsen og Mørkøv Kino. På Tuse Næs deles nyhederne på appen MinLandsby, som man gratis kan downloade på sin telefon.

Nyhederne er en del af et to-årigt pilotprojekt startet af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne. Baggrunden er et ønske om at lokalområderne får relevante nyheder fra kommunen.
”Den direkte information skal forhindre at borgerne oplever, at kommunen træffer beslutninger uden at give dem besked. Vi kan for eksempel opleve, at et lokalområde sent i en proces bliver opmærksom på, at politikerne har planer for deres område. Ved at målrette nyhederne kan vi starte dialogen tidligere, så der ikke opstår rygter og misforståelser. Det er et forsøg på at styrke dialogen og dermed det lokale demokrati,” siger Lars Qvist, der er formand for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

Fokus på kultur og byplanlægning
De lokale nyheder vil i første omgang især bygge på beslutninger fra kommunens politiske udvalg. Udover nyheder, der handler specifikt om de enkelte lokalområder, kan beboerne også i nogle tilfælde læse nyheder om naboområder eller Holbæk Kommune generelt.

En spørgeskemaundersøgelse viser, at beboere i de tre lokalområder er særligt interesseret i områderne kultur og fritid, byplanlægning, klima og miljø, trafik og politik. Både når det kommer til deres egne lokalområderne og naboområderne. Derfor vil nyheder om disse emner blive prioriteret.

Alle lokalområder bliver præsenteret
Nyhederne bliver delt på tre forskellige platforme for at indsamle erfaringer med, hvad der fungerer bedst. Samtidig indsamles der løbende viden via dialog med beboere i de tre områder og data fra platformene, så nyhederne kan forbedres undervejs i projektet.

Udover de tre platforme bliver der oprettet undersider for alle 18 lokalområder på Holbæk Kommunes hjemmeside, holbaek.dk. De skal beskrive de forskellige områders kendetegn og aktiviteter og vil blive opdateret i dialog med beboerne.

”Jeg håber, folk vil læse med og give feedback, så vi undervejs kan gøre nyhederne så vedkommende som muligt. Og så vi, når projektet slutter, er helt skarpe på, hvordan vi bedst får relevante nyheder ud til lokalområderne,” siger Lars Qvist.

Foto: ABW