Ved den seneste ansøgningsrunde kunne LAG Midt-Nordvestsjælland mønstre det største antal ansøgninger nogensinde. Det ansøgte støttebeløb var også rekordhøjt. ”Det vidner om, at der er mange iværksættere og ildsjæle, der ser et stort potentiale i vores landdistrikter. Nu håber vi bare, at Folketinget vil bakke op med flere midler, når en ny programperiode starter i 2021”, udtaler foreningens formand Flemming Larsen.

LAG-midler bidrager effektivt til skabelse af nye jobs
På trods af knappe midler og et travlt år var det en tilfreds formand, der aflagde beretning ved LAG Midt-Nordvestsjællands generalforsamling den 10. april. Flemming Larsen kunne nemlig i beretningen konstatere, at LAG-midlerne fortsat er med til at sikre, at der skabes nye private arbejdspladser i landdistrikterne til en meget rimelig pris. En analyse af 2018-projekterne fra vores område har opgjort antallet af fastholdte og nye arbejdspladser til 26, hvilket svarer til 130.000 støtte-kroner pr. ny arbejdsplads. Det må siges at være billigt.

Succesen skal følges op med flere midler
Formanden anslog også mere optimistiske toner i forhold til fremtiden. EU-kommissionen lægger nu op til, at mindst 5 % af landdistriktsprogrammet skal gå til LAG-ordningen. Det bliver dog på et lavere niveau, da det samlede landdistriktsprogram bliver mindre. Eftersom det er op til de enkelte regeringer at bestemme, hvor stor en procentdel der vil gå til LAG-ordningen, vil man prøve at påvirke folketingspolitikerne, så der kommer flere penge til ordningen. For at få en endnu stærkere stemme har LAG Midt-Nordvestsjælland meldt sig ind i Landdistrikternes Fællesråd, så man på den måde kan løfte landdistrikternes sag i et tættere samarbejde. I den forbindelse kunne formand Flemming Larsen med tilfredshed notere, at flere partier allerede har meldt ud, at de vil være med til at give yderligere støtte til LAG-ordningen.

Større synlighed om LAG-projekterne
I sin beretning adresserede Flemming Larsen også vigtigheden af synlighed. Det gælder projektansøgere, pressen og alle andre, der har interesse i at udvikle landdistrikterne. Derfor lancerer man snart en ny hjemmeside, der er mere informativ og vejledende og som samtidig præsenterer de støttede projekter på en visuel og appetitlig måde. Endelig vil man intensivere brugen af såvel lokale som sociale medier. Og der er nok at informere og inspirere om. Foreningen er nu oppe på at have støttet hele 72 projekter i årene 2015-19.

Samarbejde på tværs af kommuner er én af nøglerne til succes
Generalforsamlingen havde ganske pænt fremmøde og blev afholdt på Holbæk Kystlivscenter. Det er et af de projekter, LAG Midt-Nordvestsjælland netop har støttet i første ansøgningsrunde af 2019. Ture Møller og Carsten Hvid – folkene bag Holbæk Kystliv – fortalte om stedets tilbliven og aktiviteter, herunder ikke mindst hvordan man inddrager børn og unge og på den måde forener læring og gamle håndværksdyder.

Direktør Mads V. Kragh fra det nyetablerede Erhvervshus Sjælland fortalte om mulighederne i det nye erhvervsfremmesystem og stillede sig positivt til et tættere samarbejde med LAG, der ofte er tættere på de lokale iværksættere og ildsjæle. Det er nemlig de rette samarbejder, der ofte danner grundlaget for succes, særligt på landet.

Formandsberetning. Foto: LAG Midt-Nordvestsjælland
Generalforsamling. Foto: LAG Midt-Nordvestsjælland.