Holbæk Kommune opnormerer og søger landzonesagsbehandler til at styrke udviklingen

Holbæk Kommune gennemgår en spændende udvikling med flere nye borgere og udviklingsområder samt et voksende fokus på bæredygtig udvikling. De planlægger for boligområder, erhvervsområder, grøn omstilling og detailhandelsområder i hele kommunen. Det gælder nye områder såvel som bebyggede arealer. Geografisk dækker de et stort område, og har både by, land og sommerhusområder, hvilket giver en spændende diversitet i opgavesammensætningen.

Holbæk Kommune søger en ekstra kollega til landzoneadministrationen.

Holbæk Kommune har travlt på det plan- og byggetekniske område, og området opnormeres derfor med flere nye stillinger pr. august 2021. De laver derfor ny organisering, hvor to afdelinger bliver til tre. De tre afdelinger vil udgøre By & Landskab og er det tekniske område indenfor byggeri og miljø. Landzoneteamet vil være en del af Byg & Landzone på i alt 22 medarbejdere.

Landzoneteamet vil fremadrettet bestå af fire sagsbehandlere plus en kollega, der spænder over to teams. Teamet er bredt repræsenteret ift. uddannelse og erfaring.

By & Landskab sidder i storrumskontorer ved Holbæk Havn, hvor de sparrer på tværs af teams og afdelinger og har en uformel omgangstone med plads til både fordybelse og fælles arrangementer på tværs. De vægter en sund kultur med plads til små pauser fra skrivebordene. Når de ikke er hjemsendt grundet corona, summer kontoret af spændende projekter og snak hen over bordene for at finde den bedste løsning på opgaven. Dialog og inddragelse er en vigtig del af arbejdet, både med borgere, udviklere og kolleger.

De ønsker os en kollega med erfaring indenfor landzoneadministration, som drømmer om at indgå i et godt team med faglig nysgerrighed og stolthed.

Du skal være mere teamplayer end individualist. De lægger stor vægt på gode samarbejdsevner i teamet og afdelingen, samt evnen til at arbejde på tværs af fagligheder og teams. De inddrager hinanden i opgaverne og sparrer om problemstillingerne på teammødet og i det daglige arbejde. Du skal dog kunne arbejde selvstændigt og være god til struktur samt have flair for deadlines og tidsplaner.

Du skal have forståelse for de politiske processer og være god til at kunne formidle og oversætte lovstof til ansøger.

De ønsker en erfaren kandidat, der kan:

gå til opgaven med kendskab til planprocesserne og de udfordringer, der kan komme
bruge sin faglige ballast til at få projektet godt på vej
dele ud af sine erfaringer og være nysgerrig på kollegers input
være en stærk medspiller overfor interne og eksterne samarbejdspartnere
se sig selv i en afdeling med højt til loftet, faglige ambitioner og masser af spændende opgaver

De forventer, at du har

en relevant uddannelse, som f.eks. landskabsarkitekt, hortonom, landinspektør, arkitekt eller lign.
et solidt kendskab til planloven
stærke samarbejdsevner, internt såvel som eksternt
gode formidlingskompetencer i skrift såvel som mundtligt
kørekort til almindelig bil

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 13. juni 2016)

Foto: ABW