Lige nu er der debat om, hvorvidt en ny læreruddannelse skal ligge i Slagelse, Holbæk eller et tredje sted. Odsherred og Holbæk Kommuner opfordrer i en pressemeddelelse til at kigge på indholdet og først senere på placeringen. Alle er enige om, at der skal gøres noget drastisk for at sikre lærere til de nordvestsjællandske skoler i fremtiden.

I Odsherred og Holbæk er lærermangel et meget nærværende problem allerede i dag. Her er der kun henholdsvis 71 og 81 procent uddannede lærere på skolerne.

Derfor opfordrer de to kommuners borgmestre også til at tænke ud af boksen.

”I disse dage skrives der meget om, hvorvidt Holbæk, Slagelse eller et tredje sted skal have en læreruddannelse. Set fra min stol, behøver det ikke at være et enten-eller. I stedet for bare at se på placeringer, bør man frem for alt se på en nyskabende form på den ny læreruddannelse. Det er nemlig vejen til faktisk at få flere til at vælge lærergerningen, og ikke bare udvide antallet af uddannelsessteder”, siger Christina Krzyrosiak Hansen, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Foto: ABW
Sygeplejerskeuddannelse som forbillede
De to borgmestre opfordrer i den forbindelse til at lade sig inspirere af den nye sygeplejerskeuddannelse i Holbæk. Her foregår størstedelen af undervisningen lokalt på det kommunale Holbæk Uddannelses- og Studiecenter og på Holbæk Sygehus. Samtidig har uddannelsen fået en særlig faglig vinkel på sammenhængende patientforløb.

”Der er 60 dygtige studerende med klart flest fra de nordvestsjællandske kommuner. Mange af dem ville formentlig ikke have søgt samme uddannelse, hvis den lå længere væk, og de vil sikkert også i højere grad arbejde i området, når de er færdige. Det bør man lade sig inspirere af, når man ser på en ny læreruddannelse i vores område. Min vision er, at vi går sammen om at skabe en ny form på læreruddannelsen, hvor vi knytter teori og praksis endnu tættere sammen, og dermed forsøger at forhindre det praksischok, som mange nyuddannede lærere får i dag”, siger Christina Krzyrosiak Hansen, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Opfordring til samarbejde
De to borgmestre opfordrer derfor til samarbejde om en ny læreruddannelse.

”Vi byder op til samarbejde med Absalon, med Slagelse, med folketingets politikere og med alle andre, der ønsker at gøre noget alvorligt ved problemerne med at rekruttere lærere. Jeg tror ikke, at en ny læreruddannelse i eksempelvis Slagelse vil gøre, at flere unge mennesker fra Odsherred Kommune vil uddanne sig til lærer. Hvorfor skulle de tage til Slagelse i stedet for til Roskilde, hvor der i dag er en god togforbindelse? Så vi skal tænke nyt og anderledes, hvis vi for alvor skal løse problemerne. Det vil jeg gerne være med til,” siger Thomas Adelskov, der er borgmester i Odsherred Kommune.

Sygeplejerskeuddannelse i Holbæk opstod i et tæt samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon, Holbæk Sygehus, Holbæk Uddannelses- og Læringscenter samt kommunerne Odsherred, Kalundborg, Lejre og Holbæk.