Den 2. april skrev Sparekassen Sjælland-Fyn og Holbæk Kystlivscenter under på en samarbejdsaftale, oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

En aftale, som betyder at Sparekassen stiller en underskudsgaranti de første år af centrets drift. Underskriften og indgåelsen af aftalen sker lige op til at Kystlivscenteret åbner den 4. juni.

Næstformand, Foreningen Kystliv Holbæk, advokat Linda Lange Kastholm og Adm. direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn Lars Petersson er klar til at skrive under på samarbejdsaftalen. Foto: Holbæk Kommune

”Vi er uendeligt glade for den samarbejdsaftale, vi underskriver i dag. Med den er vi sikre på at kunne drive centret to første år. Vi har også modtaget flotte donationer fra LAG og Friluftsrådet, som har givet os mulighed for at købe maskiner, værktøj og materialer til vores værksteder og til at bygge i alt 8 både her på Kystlivscentret. Og med denne samarbejdsaftale får vi nu en sikkerhed for, at vi kan udbetale løn og drifte alle de ting, som hører med til at drive en moderne kulturinstitution,” fortæller Carsten Hvid fra Kystlivscentret.

”Vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan, for at skaffe midler til den daglige drift. Men her i opstartsfasen er det fantastisk at vide, at Sparekassen Sjælland-Fyn tror på os, og vil stille en underskudsgaranti”, fortsætter han.

Med samarbejdsaftalen understreger Sparekassen Sjælland-Fyn sin forkærlighed og store engagement for havnen i Holbæk, fortæller Lars Petersson, administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, og fortsætter:

”Havnen har så mange kvaliteter og er en historisk fortælling om, hvad vi kommer fra og hvem vi er. Disse stedlige kvaliteter skal vi værne om og udvikle på, så havnen ud i fremtiden kan fortælle og vise historien om fjorden og de mennesker, der lever omkring den. Samtidig skal vi udvikle havnen til fremtidens behov og aktiviteter, som gør den til en attraktion for de mange borgere og gæster. Den må ikke blive et passivt museum, men skal være en aktiv og levende fortæller, hvor man kan få oplevelserne ind under huden. En tilgang Kystlivscentret har haft fra sin spæde begyndelse og derfor er vi meget glade for, at vi har været med hele vejen og nu kan understøtte, at Kystlivscentret kommer i drift”, siger han.

Også hos Holbæk Kommune er der glæde over samarbejdsaftalen.
”Fra kommunens side er det fantastisk flot at se, at også lokale erhvervsaktører går ind og medvirker aktivt til at udvikle de kultur- og oplevelsestilbud vi har i kommunen, som i dette tilfælde med Kystlivscenter og Sparekassen Sjælland-Fyn”, siger Formand for Udvalget for Kultur og Fritid, Ole Hansen. ”Jeg tror det er nødvendigt, at kommune, frivillige og lokalt erhvervsliv går sammen, hvis vi skal lykkes med at indfri de mange forventninger, der er til kulturen. Dels fordi de koster penge, men også fordi, der ligger meget god viden og ekspertise gemt på tværs af sektorerne”, siger han.

De to ledende og drivende (og glade!) kræfter bag Kystlivscentret, Carsten hvid (tv) og Ture Møller (tv). Foto: Holbæk Kommune

Kystlivskultur til alle aldersgrupper
Aktiviteterne på Kystcentret tager udgangspunkt i lokal maritim kultur og natur. ”Kystlivscenteret er ikke et museum, men en levende kulturinstitution. Her bygger vi både, sejler, fisker og dyrker kystfriluftsliv. Vores aktiviteter sigter bredt: både almindelige borgere, børn og unge i daginstitutioner, folkeskoler og på ungdomsuddannelser samt turister er vores målgruppe. Men også tilbud til lærere, som skal efteruddannes eller mere specielle tilbud som f.eks. er rettet mod yngre med demens, er på tegnebrættet”, fortæller

Carsten Hvid, der selv er uddannet lærer, for siden at uddanne sig til rebslager. Sammen med makkeren Ture Møller, der er uddannet bådebygger, udgør han kernen i den stab, som leder Kystlivscentret. Sammen var de også initiativtagere til centret i sin tid.

Boglig viden og kropslig erfaring går hånd i hånd
”Dét, der driver os er, at børn og unge og borgere generelt her i Holbæk Kommune skal opleve, at de bor i en havneby ved en fjord – og at så mange borgere som muligt opdager de muligheder, som er unikke for os her i Holbæk i kraft af den særlige kystlivskultur. En kultur jeg ikke vil tøve med at kalde Holbæks DNA”, fortæller Carsten Hvid. Som også lægger vægt på at Kystlivscentret ikke handler om at nørde træskibshistorie, men om at prøve kræfter med de forskellige håndværk, sejlads, fiskeri og friluftsliv i praksis. ”Hos os handler det om at lære via kroppen og hovedet. Her er det et konkret produkt, som styrer, hvad du skal kunne. Den boglige viden og de fysiske færdigheder går hånd i hånd her hos os, det er selve ideen”, slutter Carsten Hvid.

Fakta om Kystlivscentret
• Kystlivscentret har den tirsdag d. 2. april underskrevet en samarbejdsaftale med Sparekassen Sjælland-Fyn. En aftale, som betyder at Sparekassen stiller en underskudsgaranti de første år af centrets drift.
• Kystlivscenteret åbner den 4. juni 2019.
• Aktiviteterne på centret bliver bl.a. bådebyggeri, sejlmageri, rebslageri, fremstilling af fiske-redskaber, smedning, sejlads, fiskeri og friluftsliv.
• Kystlivscentret har lang række samarbejdspartnere. F.eks. huser centret skipperen for Nationalmuseets fartøjer, Museum Vestsjællands kystlivsudstilling og Holbæks Træskibslaug. De forskellige aktører er samlet i ét hus for at sikre et stærkt samarbejde og fællesskab.
• Kystlivscenteret har tidligere modtaget 400.000 kr. fra LAK til bygning af bl.a. tre både og 445.000 kr. fra Friluftsrådet, bl.a. til bygning af yderligere fem både. Desuden har Holbæk Kommune støttet centret 500.000 kr. i 2017, 850.000 kr. i 2018, 500.000 kr. i 2019 og 500.000 kr. i 2020.