Det er stadig muligt at kontakte Hjælpemiddelafdelingen på alle hverdage mellem kl. 8-13 på tlf.nr. 72 36 36 36.

Har du behov for at få kontakt til en sagsbehandler vedrørende et kropsbåret hjælpemiddel, så kan du kontakte dem på alle hverdage mellem kl. 8.30-10 på tlf.nr. 72 36 36 36.

Du kan få et hjælpemiddel til rådighed, hvis du har en varig funktionsnedsættelse af en vis sværhedsgrad, og det i væsentlig grad kan hjælpe/lette din daglige tilværelse.

Ydelser i Kvikskranken

Bevilling af hjælpemidler jf. §§112 og 113 i lov om social service. Ex. rollator, badebænk, transport kørestol (inkluderer generel tilpasning af hjælpemidler)
Udlevering og instruktion i brugen af bevilligede hjælpemidler
Returnering af hjælpemidler samt aflevering af høre- og synstekniske hjælpemidler
Ombytning af defekte standard hjælpemidler
Rådgivning, vejledning ift. hjælpemidler borgere selv skal indkøbe (forbrugsgoder, sædvanligt indbo)
Generel rådgivning, vejledning om hjælpemidler, boligindretning
Oprette ansøgningsskema til ansøgninger om hjælpemidler
Rådgivning, vejledning ift. sundhedsfremmende aktiviteter
Råd og vejledning når aktiviteter i dagligdagen/hverdagen bliver svære
Du vil også blive instrueret i brug af hjælpemidlet.

Det kræver ingen særlig henvisning at henvende sig til Kvikskranken, og der vil være en sagsbehandlende terapeut til stede for at hjælpe dig.

Du skal selv sørge for transporten dertil.

Kilde

Foto: ABW