Kunst handler i høj grad om samvær og nærvær. Det fremgår tydeligt af Odsherreds Kunstmuseums aktuelle udstilling om to generationer af maler-familien Trier. Udstillingen kalder vi Folk, Fæ og Fællesskab. Faderen, Troels (den ældre), og hans to sønner Holmer og Ernst malede dyr, landskaber og mennesker i deres miljø. Vægten blev lagt på den maleriske skildring af sammenhænge – i naturen og i menneskelivet.

Denne vægt på fællesskab og sammenhæng præger også arrangementet Kunst og Kaffe, der finder sted tre gange i foråret 2020, den sidste tirsdag i månederne februar, marts og april kl. 16 – 18. Her er vi fælles om eftermiddagskaffen og en god kage; men også om interessen for kunsten.

Vi vil tale om den folkelige, figurative kunst, som de tre Trier malere står for. Bagefter får vi syn for sagn ved en omvisning i udstillingen, der både begynder og ender med kunsten som et fælles rum for indblik og udsyn.

Tirsdag den 25. februar er der særligt fokus på faderen Troels Trier, den ældre (1879 – 1962), og hans forbundethed med maleren Joakim Skovgaard.

Tirsdag den 31. marts sætter vi særlig spot på Holmer Trier (1916 – 1999), og hans interesse for at skabe tidssvarende kunst, i en historisk ramme.

Tirsdag den 28. april sætter vi fokus Ernst Trier (1920 – 1979) og hans optagethed af at skabe sammenhænge mellem kunst og kirke.

Kunst og Kaffe koster 75 kr. pr. gang, foruden entreen til Kunstmuseet. Tilmelding sker via Billetexpressen.

Foto: Museum Vestsjælland