Hvor står Holbæk stærkest?

En af Holbæk kommunes store styrker, er at vi igennem flere år har haft modet til et højt ambitionsniveau på bl.a. områder som folkeskole og erhverv. Det er lykkedes igennem et bredt ønske om samarbejde fra alle sider af kommunalbestyrelsen.

Hvor er der ting der udfordrer os?

Vi er selvfølgelig, lige som resten af samfundet, særdeles udfordret på Klima- og miljøområdet, men også på velfærdsområdet er vi presset. Vi har alt for mange ensomme ældre. Og for mange unge har hverken kontakt til uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Hvis du skulle vælge 2 ting, som er det vigtigste fokus i 2022? Hvem/hvad og hvorfor?

Det er næsten umuligt at vælge to ting ud, men noget af det aller vigtigste, er at få løst udfordringen med at rekruttere medarbejdere til vores ældrepleje.

Derudover er det vigtigt for mig, at vi får sat endnu mere fokus på vores små lokalsamfund. Vi skal have udbygget og demokratiseret vores dialogmodel, så lokale borgere i højere grad kan føle ejerskab i deres lokalområder.

Foto: ABW