Pr. 1. marts 2022 søger Holbæk Kommune en koordinator og underviser til 10plus – et særligt tilbud for unge under Ungdomsskolens lovgivning. De søger en lærer eller pædagog med gode relationskompetencer til en kombinationsstilling, hvor du skal fungere som koordinator for skoletilbuddet og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere om den unge. Den anden del af jobbet består af undervisning, hvor der skal leveres anderledes undervisning for vores unge, der ikke altid har motivationen til at lære eller har svært ved at forstå undervisningens formål. Du skal kunne sætte retning, skabe tydelige rammer og mål for undervisningen.

10lus er et tilbud til elever på 8. – 10. klassetrin med sociale og personlige udfordringer. Deres unge skal mødes anderledes end med de krav, der forventes i folkeskolen. De arbejder med at styrke elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer vha. undervisning på mindre hold, i alternative forløb, på ture, lejrskole osv. Du har mod og lyst til at tænke ud af boksen, og finde nye veje og metoder til undervisning af unge med forskellige faglige niveauer og personlige og sociale udgangspunkter.

Formålet i 10plus er at forberede eleverne på videre uddannelse og et selvstændigt voksenliv. Derfor har de et stort og individuelt fokus på uddannelsesparathed for den enkelte elev.

10plus tilbyder en hverdag i et lille team, der arbejder med et udvidet undervisningsbegreb, som rummer fællesspisning, ture ud af huset, brobygning, praktikforløb, afgangseksamen, tværfaglighed, fleksibelt og udviklings- og omstillingsparat arbejdsfællesskab, hvor du er medskaber.

Ansættelsesstedet er Holbæk Kommune, Læring & Trivsel, Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk. Udover 10plus rummer Holbæk 10. klassecenter også skoletilbuddene UM10, Ungdomsklassen og de ordinære 10. klassetilbud.

Læs mere om 10plus og 10. klassecentrets andre tilbud på https://10klassecenter.holbaek.dk/10plus/hvad-er-10plus/

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende vilkår for lærere i ungdomsskolen.

Ansøgningsfrist mandag den 17. januar 2022. Jobsamtaler forventes afholdt i uge 4. Læs hele stillingsopslaget her