Hvor kan man bygge nye boliger? Hvor kan erhvervslivet udvikle sig? Hvordan sikrer man balance mellem land og by? Og hvordan løser man klimaudfordringerne?

Det er nogle af de spørgsmål en kommuneplan skal besvare. I Holbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen nu sendt sin egen Kommuneplan 2021 i høring i ni uger.
”En kommuneplan er ikke let stof, men det er vigtigt. Det er blandt andet her, vi udlægger områder, hvor man kan bygge nye boliger til de mange tilflyttere, det er her vi sikrer udviklingsmuligheder for erhvervslivet, og det er her, vi udpeger de områder, som kan hjælpe os med at opnå vores ambitiøse mål på klimaområdet. Derfor håber jeg også, at mange borgere vil tage sig tiden til at sætte sig ind i planen og afgive et høringssvar”, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Kommuneplan 2021 er også den overordnede plan for implementeringen af en række strategier og politikker. I udarbejdelsen af disse har der været omfattende borgerinddragelse, og de er politisk godkendte. Det gælder blandt andet Erhvervspolitikken, Den Strategiske Energiplan og Boligstrategien.

”Der er rigtig mange mennesker, der venter på, at kommuneplanen vedtages. Det er folk, der vil lave boligprojekter, virksomheder, der skal udvide, lokalområdeudviklere og projekter, der kan være med til skabe en grøn kommune. Men selvom en del af forarbejdet er på plads, er der stadig mulighed for at give sit input til den konkrete udførelse, som kommer til udtryk i kommuneplanen”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Hjælp til høringssvar

I høringsfasen vil Holbæk Kommune lave tre høringsmøder – efter al sandsynlighed bliver de virtuelle på grund af COVID 19.
Hvert møde vil gennemgå et tema i kommuneplanen og der inviteres til møderne på kommunens hjemmeside og Facebook-side.

Herudover oprettes der en hotline, så man som borger kan stille faktuelle spørgsmål til kommuneplanen.
”En kommuneplan er omfattende, og vi vil gerne hjælpe borgerne ind i planen, så de kan skrive nogle gode høringssvar. Derfor satser vi på at give noget hjælp til at dykke ned i planen”, slutter Christina Krzyrosiak Hansen.

Kommuneplan 2021 skal, når den er godkendt, udlægge arealer til de næste 12 år. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år.

Fakta

Kommuneplan 2021 er lavet som en hjemmeside, som du kan besøge her:
https://kommuneplan2021.holbaek.dk/
Du kan også med fordel læse den politiske sag:
https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=d23d57a9-43c6-4e89-98d5-7d93752d3d0f&punktid=842b2523-a236-4439-b2e6-a40e1621d02b
Høringen løber til og med den 7. april 2021. Høringssvar kan sendes til plan@holb.dk.
Du kan også sende et brev til Vækst og Bæredygtighed, Plan og Byg, 0899 Kommuneservice.
De indsendte høringssvar vil blive offentliggjort og medsendes til den politiske behandling

Foto: ABW