I et udbud med private leverandører var kommunens bud det bedste, mener Holbæk Kommune, og derfor vil kommunen fremover selv drive hjælpemiddeldepotet. Det giver samtidig mulighed for bedre koordinering af hjælpen til borgerne, skriver de i en pressemeddelelse.

Ved det netop gennemførte udbud af hjælpemiddeldepotet valgte Holbæk Kommune at deltage med et såkaldt kontrolbud, og da det viste sig, at dette bud var det bedste, overtager kommunen nu opgaven.

”Vi skal ikke sende opgaver i udbud bare for at sende dem i udbud. Hvis markedet er bedst til at løse en opgave, giver det værdi at benytte en privat leverandør, men når kommunen kan løse opgaven billigere og med den høje kvalitet, vi ønsker, så skal opgaven naturligvis ikke udliciteres”, understreger Jeppe Jakobsen, der er formand for Udvalget for Ældre og Sundhed.

Driften af hjælpemiddeldepotet bliver i dag varetaget af Falck, og de syv medarbejderne herfra bliver tilbudt at blive ansat i Holbæk Kommune. Falck deltog ikke i udbuddet denne gang.

Foto: ABW

Bedre koordinering
Hjælpemiddeldepotet står for logistikken omkring de hjælpemidler, som Holbæk Kommune stiller til rådighed for borgerne. Det vil sige udlevering, instruktion, afhentning og rengøring af for eksempel kørestole, senge og badebænke.

”Det er et stort skulderklap til vores medarbejdere, at de i direkte konkurrence med de private leverandører kan løse opgaven bedst. Det glæder mig, og jeg ser muligheder for, at vi derved kan give en mere koordineret og fleksibel hjælp til vores borgere”, fortæller Thomas de Richelieu, der er chef for Aktiv Hele Livet.

Han understreger, at synergien med andre kommunale opgaver ikke har haft betydning for, hvem der vandt udbuddet.

Færre folk i hjemmet
Når borgere bliver sendt hjem fra sygehusene, enten til genoptræning, for at komme sig eller for at dø i eget hjem, skal der ofte organiseres både en række hjælpemidler og støtte fra hjemmeplejen. Det skal ske på ganske få dage, og ved at samle funktionerne kan Holbæk Kommune hurtigt og mere fleksibelt stille den nødvendige hjælp til rådighed.

”I dag sender vi for eksempel vores tømrer ud for at sætte et greb op på et badeværelse og senere kommer der så en medarbejder fra hjælpemiddeldepotet med en badebænk. Nu kan tømreren have badebænken med, og derved kan vi spare ressourcer og vigtigst af alt, så skal borgeren kun forholde sig til én medarbejder”, fortæller Thomas de Richelieu.

Holbæk Kommune overtager driften af hjælpemiddeldepotet den 1. september.