Vil du være med til at understøtte vækst og bosætning i Holbæk Kommune?

Holbæk Kommune er en kommune i stærk vækst og med et fortsat stort fokus på at fastholde udviklingen. Derfor har vi brug for flere dygtige kolleger, som kan medvirke til at understøtte denne udvikling gennem arbejdet med lokalplaner og byggesagsbehandling.

Vi søger nye medarbejdere til at byde ind på en bred vifte af opgaver, hvor nøgleordene er byudvikling, planlægning, planlovsadministration og byggesagsbehandling. Vi ønsker stillingerne besat snarest.

Vi er optagede af, at kommunen opleves som en helhed, der på kvalificeret vis møder borgere og virksomheder. Det stiller store krav til vores evner til at være i dialog med hinanden og vores omgivelser, og at kunne balancere forskellige hensyn i én samlet løsning.

Vi holder til i et åbent kontorlandskab ved Holbæk havn med udsigt over fjorden. Vi ser os selv som positive, engagerede og fagligt velfunderede og værdsætter det gode samarbejde i en uhøjtidelig tone.

Vi har navngivet os efter dem vi arbejder for og vores kerneopgave, så det samlede tekniske myndighedsområde, Borger og Erhverv, hører under chefområdet Vækst og Bæredygtighed, som er det samlede brede tekniske område i Holbæk Kommune.

Vores nye kolleger vil primært blive tilknyttet enten afdelingen Plan og Åben Land eller Byg, Vej og Trafik, men opgaverne løses i et tæt tværgående samarbejde i Vækst og bæredygtighed og med andre aktører i kommunen. Afdelingerne er begge på knap 20 medarbejdere.

holbaek_kommune_lille
Planlæggere
I Plan og Åben Land ønsker vi kolleger, der kan stå i spidsen for større projekter indenfor byudvikling og planlægning. Afdelingen er delt i to teams og stillingerne ligger i planteamet.

Planteamets opgaver spænder bredt fra politikudvikling, større og mindre byudviklingsopgaver bl.a. gennem kommune- og lokalplanlægning. Planlæggerne sidder ofte som projektledere i opgaverne og har forståelse for at tilrettelægge resultatorienterede processer med borgere og politikere. Teamet arbejder tværgående med at analysere projekters arkitektur og bymæssige sammenhænge og har også kompetencer til selv at skitsere løsninger på planmæssige udfordringer.

Byggesagsbehandlere
I Byg, Vej og Trafik ønsker vi kolleger, som kan forestå byggesagsbehandling i bred forstand. Byggesagsbehandlingen er afgørende i forhold til at understøtte realiseringen af borgere og virksomheders projekter, og byggesagsbehandleren har en vigtig rolle med at sikre koordinering med øvrige myndighedsområder. Opgaverne spænder bredt, fra det simple carportbyggeri til komplicerede erhvervsbyggerier. Udover egentlig byggesagsbehandling forventer vi, at vores nye kolleger kan byde aktivt ind i øvrige opgaver, fx byudvikling, lokalplanlægning mv.

Kompetencer
Vi forventer, at I kan arbejde engageret og selvstændigt og kan skabe resultater gennem gode samarbejder. Herudover forventer vi, at I har:

  • en relevant uddannelsesbaggrund som fx byplanlægger, arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør
  • stærke samarbejdsevner både internt og eksternt
  • gode formulerings- og samarbejdsevner og trives i kontakt med borgere og virksomheder
  • sans for at navigere i en politisk styret organisation
  • kompetencer i eller erfaring med planlægning og/eller byggesagsbehandling
  • kørekort (kategori B)

Vi tror, at vi kommer til at ansætte dygtige kollegaer med forskellige erfaringer og baggrunde. Er du relativt nyuddannet, skal du med udgangspunkt i din faglighed og kompetencer være særligt indstillet på at skulle prøve kræfter med forskellige sagsområder i Borger og Erhverv, dels af hensyn til din egen udvikling og dels af hensyn til at vi kan løfte sagerne, der hvor virksomhedernes og borgernes behov er størst. Det er vigtigt, at du kan bringe en stærk faglighed på området i spil og samtidig virke løsningsorienteret for helheden og den lokale kontekst.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne er fuldtidsstillinger. Løn og overenskomstforhold efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist
Du skal indsende din ansøgning senest den 30. november 2016. Samtaler forventes afholdt i uge 49 samt 2. samtalerunde i uge 50.

Læs hele stillingsopslaget her