Holbæk Kommune deltager på Folkemødet for at stille skarpt på lokal udvikling. Debat, samarbejde og et borgmestertopmøde skal bane vejen for nye idéer, som skal skabe mere liv i kommunens lokalområder. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Holbæk KommuneIgen i år sætter Holbæk Kommune kurs mod det østligste Danmark for at deltage i landets største politikfestival. Sammen med blandt andre Holbæk Kommunes fælles-skabere drager politikerne fra Projektudvalget for Lokal Udvikling mod Bornholm for at få konkrete erfaringer med at skabe liv helt lokalt.

”Jeg ser frem til nogle spændende og forhåbentlig meget virkelighedsnære events. Jo mere konkret snakken bliver, jo lettere bliver det at overføre idéer og input fra andre kommuner, som arbejder med de samme udfordringer som os,” siger Michael Suhr, der er formand for Projektudvalget for Lokal Udvikling.

Løsninger i fællesskab
Under titlen ”Find vejen til lokalt liv” arrangerer Holbæk Kommune en workshop om lokal udvikling. I samarbejde med en række eksperter skal kommunalpolitikere fra hele landet udarbejde forslag til, hvordan kommunerne kan tackle nogle af de udfordringer, som lokalområderne står overfor nu og i fremtiden.

”Vi tager ikke kun på Folkemødet for at tale om problemerne, vi vil forsøge at løse dem. Derfor kan vi bruge workshoppen til at lære af andres erfaringer og tage de løsninger med hjem, som kan bruges hos os i Holbæk Kommune,” fortæller Michael Suhr.

11 kommuner danner fælles front
Sammen med 10 andre kommuner og Landdistrikternes Fællesråd vil Holbæk Kommune sætte lokal udvikling på dagsordenen på Folkemødet. I år kan de besøgende opleve teltet ”Landdistrikternes Fællesskab”, som huser events, der skal ilte debatten om Danmarks landområder.

”Det er en stor fornøjelse at være en del af Landdistrikternes Fællesskab, hvor vi kan udveksle idéer og erfaringer med andre kommuner og komme i dialog med nogle af de politikere, vi ikke lige møder hver dag,” siger borgmester Søren Kjærsgaard.

Fredag den 17. juni deltager borgmester Søren Kjærsgaard i et borgmestertopmøde, hvor en række borgmestre samt formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen skal diskutere regeringens plan for vækst og udvikling og udflytning af statslige arbejdspladser.

”I Holbæk Kommune går udviklingen den rigtige vej, og vi oplever en stigende vækst. Det er vigtigt at holde fast i den udvikling og få hele kommunen med. Folkemødet er en unik mulighed for at få input til det arbejde, så vi kan blive endnu bedre til at understøtte livet i lokalområderne,” fortæller Søren Kjærsgaard.