Holbæk Kommune vil omlægge de kommunale skove for at højne naturkvaliteten og give grobund for et mere mangfoldigt og plante- og dyreliv.

Danmark ligger i bunden af EU, når det gælder naturkvalitet. Det gælder også i vores skove, som er ensformige og fattige på arter.

I Holbæk Kommune er det på denne baggrund besluttet, at vores cirka 250 hektar kommunale skove skal udvikle sig til ”urørt skov”. De tiltag, der skal til for at nå målet, bliver beskrevet i en forvaltningsplan for skovene, som er under udarbejdelse.

Det kan du inde på ‘Dialog Holbæk’ komme med din mening om inden den 3. april. Din og andres bemærkninger vil blive forelagt politikere i Udvalget for Klima, Miljø og Natur, som behandler sagen den 6. maj. Dét, de beslutter, vil blive indarbejdet i den endelige forvaltningsplan for skovene. Planen skal sikre, at skovene bliver plejet som værdifuld natur, så de engang i fremtiden vil blive naturlige skove med et mangfoldigt liv.

Læs mere her

Foto: ABW