Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde onsdag at iværksætte tiltag og fremrykke anlægsopgaver, der skal styrke erhvervs- og kulturlivet i denne økonomisk trængte situation.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 26. marts indgået en aftale om de økonomiske rammer for kommunerne og økonomiske tiltag, der gør det muligt for kommunerne at hjælpe med at holde hånden under den danske økonomi. Kommunalbestyrelsen har netop besluttet to hjælpepakker, der i Holbæk Kommune skal understøtte de nationale hjælpepakker og være med til at hjælpe virksomheder og kulturinstitutioner. Samlet set støttes erhvervslivet med 42,35 mio. kr. og kulturlivet med 15,6 mio. kr.

”Tiltagene balancerer imellem at hjælpe hurtigt og effektfuldt, og samtidig at sikre, at hjælpen ikke sætter kommunens økonomiske styring overbord. Jeg er bevidst om, at selvom hvor meget vi end ønsker det, så får vores hjælpepakker ikke de aktuelle udfordringer til at forsvinde for alle virksomheder og kulturinstitutioner nu og her. Men med disse tiltag sender vi et klart signal fra kommunens side om, at vi gør, hvad vi kan, for at give erhvervs- og kulturlivet en hjælpende hånd, så de kan komme tilbage på normalt niveau efter krisen hurtigst muligt,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

De aktuelle omstændigheder er uden fortilfælde, og det er ikke muligt for kommunen at hjælpe alle. Hjælpepakkerne er derfor tænkt til at ramme bredt, både i forhold til virksomheder, kulturinstitutioner og borgere.

”Jeg er rigtig glad for, at Kommunalbestyrelsens medlemmer er helt enige om, at vi skal gøre en særlig indsats for at hjælpe erhvervs- og kulturlivet. For situationen er alvorlig, og fra kommunens side skal vi udvise samfundssind. Vi står i en situation, som vi aldrig har stået i før, og den har alvorlige konsekvenser for mange. Så vi er dykket ned i den kommunale værktøjskasse og sætter gang i en række tiltag inden for den kommunale ramme til gavn for erhverv og kultur,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Hjælpepakke til erhvervslivet i Holbæk Kommune indeholder følgende elementer:
1. Dækningsafgiften, der forfalder til betaling sammen med ejendomsskatterne i august 2020, udsættes og opkræves sammen med ejendomsskatterne i 2021.
2. Annullering af byggesagsgebyr for private virksomheder i 2020 med tilbagevirkende kraft.
3. Ingen opkrævning af fortovsleje i 2020.
4. Øget markedsføringsindsats:
a. En særlig markedsføringsindsats rettet mod turister på 150.000 kr. til støtte af ”Hold ferie hjemme” via Destination Sjælland.
b. Støtte til markedsføring til de lokale handelscentre og Holbæk by på 250.000 kr.
c. Støtte på 100.000 kr. til markedsføring af ”En kærlighedsaften i Holbæk, en event som markerer, at vi er igennem krisen.
5. Styrket beskæftigelsesfokus i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum om at intensivere indsatsen med at få så mange som muligt tilbage i arbejde.
6. Samarbejde med Holbæk Erhvervsforum om yderligere initiativer, som kan støtte lokale virksomheder, der er hårdt ramt af krisen.
7. Anlægsopgaver fremrykkes:
a. Renoverings- og vedligeholdelsesopgaver af kommunale bygninger.
b. Vedligeholdelse af veje, fortove, stier og trafiktekniske anlæg.
c. Trafiksikkerhedsprojekter.
d. Havnepromenade.
e. Naturprojekter og havnebad.
8. Misligholdelsesbestemmelserne i kommunens kontrakter gøres ikke gældende, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19.
Hjælpepakke til kultur- og foreningslivet i Holbæk Kommune indeholder følgende elementer:
1. Fremrykning af kommunale driftsbetalinger til foreninger og kulturinstitutioner for at understøtte deres likviditet.
2. Aktivitetskrav knyttet til kommunale tilskud frafalder for aktiviteter, der skulle have været afholdt under nedlukningen.
3. Håndtering af aftenskolernes nedgang i undervisningstimer.
4. Kompensationspulje ved aflyste/udskudte/ændrede aktiviteter med tab til følge hos foreninger og kulturinstitutioner.
Se uddybende beskrivelser af hjælpepakkerne på erhvervs- og kulturområdet: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#2bfe5bba-7013-4a6d-bf0a-33bfffcf48fa&punktid=dbd90051-41e2-488c-a305-a16cbda5f3ef

Foto: ABW