Dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune skal være bedre, og derfor vil kommunalbestyrelsen sætte yderligere skub i udviklingen af området, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Der skal laves en plan for videreudvikling af skoler og dagtilbud i Holbæk Kommune. Det tilkendegav et flertal i kommunalbestyrelsen ved deres møde onsdag aften, og dermed sætter de yderligere fart på den proces, der skal føre til bedre skoler og børnehuse i Holbæk Kommune.

Foto: ABW

Det nye tiltag følger efter budgetbeslutningen om at give 20 millioner kroner ekstra til dagtilbudsområdet og senest arbejdstidsaftalen for lærerne og børnehaveklasselederne i Holbæk Kommune.

”Den nye lærertidsaftale var et vigtigt skridt. Det kan jeg høre fra de mange lærere, som jeg er i dialog med. Til dem siger jeg nu: Vi har store ambitioner på folkeskolen vegne, og nu trækker vi for alvor i arbejdstøjet. Den faglige vurdering er, at evalueringen af strukturen skal foretages i 2018 for at en plan eventuelt kan træde i kraft i 2020. Det skal udvalget arbejde videre med”, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Bred inddragelse
Udvalget for Børn og Skole stiller skarpt på planen allerede i starten af april, hvor de mødes til et ekstraordinært møde. Og når kommunalbestyrelsen mødes næste gang i april, beslutter de, hvordan processen herefter skal foregå. Det ligger dog fast, at nye tiltag – for eksempel ændringer af skolestrukturen – skal kunne træde i kraft senest i august 2020.

Dermed er der skabt tid til en grundig og inddragende proces, hvor både forældre og fagpersoner kan komme til orde.

”Jeg vil gerne invitere til en bred inddragelse i det arbejde, som lægger foran os. Vi har brug for, at alle gode kræfter omkring både vores små og store skoler spiller positivt med. Sammen kan vi indfri ambitionen om at gøre dagtilbud og folkeskoler endnu bedre, end de er i dag”, siger Sine Agerholm, der er formand for Udvalget for Børn og Skole

Evalueringen af dagtilbuds- og skolestrukturen bliver tilpasset den nye procesplan.