Da coronakrisen ramte i 2020, stod vi som samfund på ukendt territorium og i en uprøvet situation, som vi aldrig før i nyere tid har oplevet med alvorlige konsekvenser for mange, ikke mindst på erhvervs-, kultur- og socialområdet. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet en række hjælpepakker, der i Holbæk Kommune skal understøtte og hjælpe virksomheder, kultur- og foreningslivet samt socialområdet.

”Nedlukningerne af samfundet det seneste år har ramt vidt og bredt, og det har konsekvenser for mange, hvad enten det er virksomheder, udsatte borgere eller det generelle foreningsliv. Tiltagene balancerer imellem at hjælpe hurtigt og effektfuldt, og samtidig at sikre, at håndsrækningen ikke sætter vores økonomiske styring overbord. Der er tale om tiltag, som sigter direkte på at hjælpe handels- og kulturlivet i kommunen. Og på at hjælpe foreninger og udsatte borgere i gang igen efter lang tid med restriktioner. Så vi er dykket ned i den kommunale værktøjskasse og sætter også i år gang i en række tiltag til gavn for mange erhvervsdrivende, foreninger og borgere,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

Det seneste års omstændigheder er uden fortilfælde. Hjælpepakkerne er derfor tænkt til at ramme bredt, både i forhold til virksomheder, kultur- og foreningsliv samt udsatte borgere. Lovgivningsmæssigt er der dog rammer for, hvad kommunerne må og kan for at hjælpe det lokale erhvervsliv i gang under og efter coronakrisen, og mulighederne er derfor begrænsede.

”Vi står i en situation, som vi aldrig har stået i før, og den har alvorlige konsekvenser for mange. Jeg er bevidst om, at selvom hvor meget vi end ønsker det, så får vores tiltag ikke de aktuelle udfordringer til at forsvinde for alle nu og her. Men vi sender et klart signal fra kommunens side om, at vi gør, hvad vi kan, for at give en hjælpende hånd. Så jeg er rigtig glad for, at Kommunalbestyrelsens medlemmer over en bred kam er enige om, at vi også i år skal gøre en særlig indsats for at hjælpe erhvervs-, kultur- og socialområderne,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Hjælpepakke til erhvervs-, kultur- og socialområdet i Holbæk Kommune indeholder følgende elementer:

Der ikke opkræves fortovsleje i 2021.
Arealet til udeservering udvides i 2021, primært i Ahlgade ved at inddrage 17 parkeringspladser.
400.000 kr. i 2021 i en hjælpepakke til foreninger, eventarrangører og kulturarrangementer mv., som ikke er omfattet af regeringens hjælpeordninger.
100.000 kr. i 2021 til særlige sommerferieaktiviteter målrettet almene boligområder.
200.000 kr. i 2021 til § 18 til sociale foreninger og tiltag, der ikke modtager støtte fra de statslige afsatte midler til socialområdet.
540.000 kr. til en Lysfestival til afholdelse i handelsbyerne Tølløse, Svinninge, Jyderup og Holbæk i foråret 2022.
Driftsbetalinger og lokaletilskud til foreninger, kulturinstitutioner og aftenskoler fremrykkes i 2021.
Aktivitetskravene til foreninger, kulturinstitutioner og aftenskoler knyttet til kommunale tilskud frafaldes i 2021.
5,5 mio. kr. til flere ressourcer på plan- og byggesagsområdet til hurtigere sagsbehandling. Der afsættes derudover yderligere 1,5 mio. kr. i 2021 til flere ressourcer på plan- og byggesagsområdet til ekstern bistand til en ekstraordinær nedbringelse af sager.
Afsatte midler på 2 mio. kr. i 2023 til P-tavler i Holbæk by fremrykkes og frigives til disponering i 2021. Udmøntningen af midlerne sker hurtigst muligt, når Kommunalbestyrelsen har godkendt byrumsplanen medio 2021.

Læs mere her

Foto: ABW