Blandt politikere i Holbæk Kommune er der et stort ønske om at fremtidssikre Knabstrup. Med fokus på hvordan, det gøres bedst muligt, inviteres borgere derfor til dialog og samarbejde.

Foto: ABW

En undersøgelse viser, at nogle lokalområder i Holbæk Kommune de kommende år vil få udfordringer med befolkningsudviklingen. Især Knabstrup vil opleve et fald i antallet af børn og voksne, mens andelen af ældre borgere er stigende. På grundlag af prognoserne vil Holbæk Kommune invitere borgerne i Knabstrup til en dialog og et samarbejde, der skal pege frem mod konkrete indsatser.

Invitation til samarbejde
Ved at inddrage borgerne håber politikerne at få input og idéer, der kan styrke lokalsamfundet, og samarbejdet har til formål at munde ud i konkrete projekter. Byens børnehus, skole og hal vil indgå i udviklingsarbejdet, og der lægges op til en åben proces med plads til, at andre temaer og projekter kan drøftes undervejs.

Forløbet for samarbejdet er ved at blive planlagt, og det forventes, at det første åbne borgermøde i Knabstrup finder sted inden årsskiftet. Bag invitationen står Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid samt Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, der alle vil være involveret i udviklingsprojektet med Knabstrup-borgerne.

– Vi vil i udvalgene meget gerne investere i Knabstrups udvikling og fællesskab. Forældre, frivillige og andre borgere er afgørende for udviklingen af byens fremtid, for kommunen kan ikke gøre det alene. Derfor er vi enormt interesserede i inputs, idéer og samarbejde, fortæller Lars Qvist, der er formand for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder.

Særlige indsatser
I Holbæk Kommune betyder en særlig indsats et længerevarende samarbejde mellem kommunen og frivillige ildsjæle i et udvalgt lokalområde. Samarbejdet sker om konkrete projekter, der har til formål at styrke udvikling, fællesskab og tryghed.

Det er Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder, der er kommet med idéen til indsatsen i Knabstrup på baggrund af de prognoser og undersøgelser, kommunen råder over.

Efter anbefalinger fra andre udvalg har der tidligere været indsatser i forskellige lokalområder, herunder i Jyderup. Her er der aktuelle planer om en grøn bymidte med byrumsmøbler og en ny anvendelse af Rådhuset.