Et dramatisk billede af kirken på Kalundborgvej i Holbæk taget af Kennth Lykkedal. Vi takker for fotoet.

Foto: Kennth Lykkedal