Elever i udskolingen bliver klædt skarpt på til at lære at vælge en uddannelse gennem personlige møder med elever fra erhvervsuddannelserne, der besøger folkeskoler.

Forskning viser, at både stress og forvirring er nogle af de symptomer unge fra udskolingen oplever, når de skal vælge en ungdomsuddannelse. Det kan både være pres fra venner, forældrenes forventninger og en idé om, at valget skal være det helt rigtige første gang, der gør unge utrygge ved at vælge.

Derfor har Region Sjælland som en del af projektet Grib erhvervsuddannelserne I Got Skills, fokus på at afmystificere og nuancere folkeskoleelevers forestillinger om erhvervsuddannelserne gennem karrielæring og vise, hvor mange muligheder der er med en erhvervsuddannelse. Samarbejdspartnerne i projektet er EUC Sjælland (EUC SJ), EUC Nordvestsjælland (EUC NVS), Roskilde Tekniske Skole (RTS), CELF, Zealand Business College (ZBC), SOSU Nykøbing, Køge Handelsskole (KHS), Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) samt Næstved Kommune. Projektet er finansieret af Region Sjælland og partnere. Projektet er 3-årigt og løber frem til 31. december 2020.

Sanseindtryk og karrierelæring

Flere folkeskoleelever rundt omkring på Sjælland har indtil videre taget imod et af de tilbud Grib erhvervsuddannelserne I Got Skills faciliterer, hvor udskolingsklasser kan få sanseindtryk og en dybere forståelse af de mangeartede og overraskende fremtidsmuligheder et fag kan rumme. Det er sker gennem karrierelæring, hvor både elever fra erhvervsuddannelserne og en mester kommer på besøg på en folkeskole for at fortælle. Folkeskoleklassen kan også komme med på besøg i den virksomhed, hvor eleven er lærling.

Fra venstre mod højre Andreas Peter Andersen, 8.B, Mathias Strøyer Enevoldsen Rasmussen 8.B, Jakub Zdun 8.B (alle elever der mødte elektriker Christian Keis). Foto: Lærer Maria Bisgaard Wøhler Lyngsø

En af de skoler der har haft besøg er Midtskolen i Haslev. Det var elektriker Christian Keis, der fortalte 8. B om hans uddannelse og dagligdag som elektriker ved Tappernøje EL. Andreas Peter Andersen, 14 år, elev i 8.B har selv overvejet håndværksfagene, og er nu blevet endnu mere afklaret i processen med at vælge:

“Det er virkeligt rart at få afklaret, hvordan arbejdsmarkedet er. At man som håndværker skal bruge hovedet og finde den pæneste og mest produktive løsning. Det synes jeg, Christian gjorde klart for os, siger Andreas og fortsætter: “Der er mange i 8. og 9. Klasse der er lidt lost, når de skal vælge, derfor er det rigtigt godt, der kommer et virkeligt menneske ud og fortæller om, hvordan deres liv og dagligdag er. Og så er håndværkere alle slags mennesker – også dem der får 12-taller,” fortæller han.

Det var deres klasselærer Maria Bisgaard Wøhler Lyngsø, der hørte om tilbuddet og greb chancen for at få elektriker Christian Keis ud og fortælle i 8.B på Midtskolen i Haslev.

“Jeg synes, det er rigtigt positivt med et skærpet fokus på erhvervsuddannelserne, da der en årrække har været mange fordomme. Dem er der ved at blive gjort op med nu, da håndværkere selv kommer ud og fortæller, at de både skal være kreative og kvikke for at kunne løse deres daglige opgaver – og ikke mindst de mange økonomiske fordele ved at vælge håndværksfagene frem for en universitetsuddannelse. Det at Christian er en ung elev selv, gør at han er i øjenhøjde med vores elever, og det fungerer meget mere optimalt, end hvis det er en ældre lærer eller vejleder, der skulle fortælle om en uddannelse,” siger Maria Bisgaard Wøhler Lyngsø.