Et bredt politisk flertal på Christiansborg har indgået en aftale, der sikrer, at fjernvarmekunder kan indefryse og udskyde en del af energiregningen. Det sker som følge af de stigende energipriser. Fors A/S arbejder lige nu på højtryk for at kunne hjælpe de kunder, tilbuddet er relevant for.

Hvilke fjernvarmekunder hos Fors A/S kan få indefrosset og udskudt dele af energiregningen, og hvordan kommer ordningen til at fungere i praksis? De spørgsmål arbejder Fors A/S nu på højtryk på at få afklaret.

Ordningen træder i kraft den 1. november, men udarbejdelsen af lovgrundlaget er stadig i gang. Fors A/S og resten af branchen kender således kun de overordnede rammer for aftalen.
– Vi vil i sagens natur meget gerne hjælpe de af vores kunder, der risikerer at blive ramt af de stigende energipriser. Lige nu har vi bare ikke systemerne til at administrere ordningen. Vi arbejder intenst på en løsning, men vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige konkret, hvordan processen kommer til at fungere, siger kundedirektør Rikke Saltoft.

Aftalen mellem de politiske partier medfører, at kunderne kan søge om at få indefrosset og siden udskudt betalingen af varmeregningen, hvis de overstiger prisen fra 2021. For Fors A/S tilfælde var prisen 1.440 kr/MWh. Er regningen højere, kan kunden søge om at få udskudt betalingen af differencen.

Hvor mange kunder i Fors A/S’ tre ejerkommuner, Roskilde, Lejre og Holbæk, ordningen bliver relevant for, vides endnu ikke med sikkerhed, men Rikke Saltoft forsikrer, at Fors A/S informerer yderligere, så snart, der er grundlag for en mere konkret udmelding.

– Vi vil løbende opdatere vores hjemmeside med ny information, så snart vi selv modtager den. Til den tid vil vi også kunne svare på specifikke spørgsmål fra vores kunder og vejlede i, hvordan de benytter ordningen. Fordi ordningen er indført med meget kort varsel, kan vi dog endnu ikke svare konkret på, hvordan proces og administration skal håndteres, siger Rikke Saltoft.

Pressefoto