Matti Egebro er en helt almindelig teenager på 17 år. Han har lige været ude at løbe i Knudsskoven tæt på familiens hjem i Holbæk. Nu sidder han og hans mor Karina Egebro ved terrassebordet for at fortælle om Mattis oplevelser med overvægt og den hjælp, han fik i et tilbud til overvægtige børn og unge i Holbæk Kommune. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

For Matti har ikke altid været normalvægtig. Med til historien om den aktive unge mand hører også, at han i femte klasse havde det svært på sin daværende skole. Han blev drillet, han sad for meget foran computeren og han var for inaktiv. I kombination med for meget mad, betød det, at han var blevet overvægtig.

Ny skole – ny energi
I foråret i femte klasse tog Matti og hans familie en afgørende beslutning om et skoleskifte. Det gik godt og Matti fik en masse ny energi og overskud.

Men overvægten var der stadig, og det bemærkede en sundhedsplejerske. Hun sendte en seddel med Matti hjem om Holbæk Kommunes tilbud til overvægtige børn. Og med den fornyede energi var Matti klar til at tage livtag med vægttabet.

I begyndelsen af 6. klasse begyndte han derfor med samtaler hver tredje måned. Her talte han og hans familie med en sundhedsplejerske og en kostvejleder fra Holbæk Kommune. Matti blev vejet og han fik en individuel plan med hjem efter hver gang. Her var der klare anvisninger på, hvor meget han kunne spise og drikke, samt hvordan han kunne holde sig aktiv. Ved samtalerne var der både støtte og forståelse men også velvalgte skub, når det var nødvendigt.

Holbæk Kommunes tilgang lægger sig tæt op ad den model, man arbejder med og er kendt for på Holbæk Sygehus. Her er hele familien inddraget i projektet.

”Det, der er unikt ved vores tilbud, er jo, at vi kan have dem helt fra de er 3 til de er 18 år, så vi har mulighed for at holde fast i dem i mange år. For mange børn handler det jo ikke om at tabe sig, men at holde vægten og så vokse sig ud af overvægten. Vi ser os selv som børnenes ambassadører, og hvis vi ser en dårlig kemi mellem forældre og børn, så siger vi det. Mottoet er ærligt men kærligt”, siger Pia Lykke Uttenthal, der arbejder med de overvægtige børn i Holbæk Kommune.

Vægttab er aldrig nemt
Til trods for hjælpen fra sundhedsplejersker og diætister er et vægttab aldrig nemt. For Matti har det været, og er det på sin vis stadig en kamp.

”Det gik godt i 6. klasse. I 7. og 8. klasse gik det lidt ned ad bakke. Nu går det ret godt igen,” siger Matti.
Sammenlagt må det trods de gode- og de mindre gode perioder være gået mest nedad med fedtprocenten siden 6. klasse, for Matti er en helt normal teenager at se på. Men succesen ændrer ikke ved, at Matti her i et fristende ungdomsliv stadig er sig meget bevidst om sin kost, og hvor aktiv han er i det daglige.

”Hvis jeg for eksempel skal til en fest, så skal jeg måske spare lidt op, så jeg kan få noget at drikke og måske kan jeg lade være med at spise snacks til festen”, siger Matti.

På den måde benytter Matti stadig de redskaber, han har med fra den rådgivning, han har fået i forbindelse med tilbuddet.

Fremtiden
Netop nu løber tiden med støtte til vægttabet ud. Matti nærmer sig de 18 år, og Holbæk Kommunes tilbud går kun indtil 18 år. Men Matti er meget fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden.

”Det bliver mærkeligt, men jeg kan godt klare det. Før spiste jeg også, når jeg ikke var sulten – det gør jeg ikke mere. Samtidig har jeg stor støtte fra min kæreste til at være aktiv”.

Matti med sin mor Karina. Holbæk Kommunes tilbud lægger stor vægt på, at hele familien inddrages, når et barn skal tabe sig.
For Mattis mor Karina er der naturligvis stor glæde at spore over den udvikling, Matti har været igennem. Hun lægger dog ikke skjul på, at det var hårdt, da hun fik at vide, at Matti var overvægtig.

”Det er jo ens guld, og egentlig får man jo at vide, at man ikke har passet godt nok på ham. Men sundhedsplejerskerne og kostvejlederne har været helt fantastiske og støttende. Så jeg føler mig da heldig over at bo i en kommune, hvor man har sådan et tilbud”, siger Karina Egebro.

Du kan læse mere om det tilbud Matti og hans familie har deltaget i her: https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/tand-og-sundhedspleje/sundhedspleje/behandling-af-overvaegtige-boern-og-unge/

Holbæk Kommunes tilbud er for familier med børn og unge mellem 3 år og 18 år. Barnet eller den unge skal være overvægtig i lægelig forstand. Det kan man spørge sin læge eller sundhedsplejersken om.

Tilbuddet består i samtaler med sundhedsplejersker og kostvejledere, der tilbyder hjælp, støtte og vejledning til barnet og dets familie.
Konkret får barnet og dets familie rådgivning omkring vægtregulering, mad, spisemønstre og spiseforstyrrelser samt motion. Det hele sammenfattes i en individuel plan.

Undersøgelser af tilbuddet har vist, at 81,9 procent af børnene reducerer graden af overvægt ved deltagelse i projektet. Der har været 557 familier igennem Holbæk Kommunes tilbud siden 2012.

Pressefoto