Folkeoplysningsudvalget har netop på sit første digitale møde besluttet at bevilge kr. 15.000 til et soldaterprojekt i Holbæk Kajak Klub. Det oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

At være i krig kan give livsvarige ar. Både fysisk og psykisk. Et nyt samarbejde mellem DIF Soldaterprojekt og Holbæk Kajak Klub skal hjælpe veteraner med hurtigere at komme tilbage til en mere normal hverdag. Og det bliver med økonomisk støtte fra Folkeoplysningsudvalget.

”Idræt, fællesskab og foreningsliv kan noget særligt. Og derfor vælger vi i Folkeoplysningsudvalget at støtte et projekt af denne karakter, hvor Holbæk Kajak Klub med støtte fra kommunen gør en forskel for en udsat gruppe. Vi synes, at det er rigtig godt projekt, hvor hovedformålet med indsatsen er ved hjælp af idrættens redskaber at hjælpe fysisk og psykisk skadede veteraner ind i foreningsfællesskabet. Så idrætten skal ses som et springbræt, når udsatte soldater skal hjælpes videre i livet,” fortæller Margrethe Bjerre, formand for Folkeoplysningsudvalget.

Idræt kan hjælpe udsatte krigsveteraner
Samarbejdet har til hensigt at give veteranerne et større socialt netværk og øget livsindhold, hvilket skal ske gennem en træningsgruppe i Holbæk Kajak Klub.

”I samarbejde med DIF Soldaterprojekt ønsker vi i Holbæk Kajak Klub at tilbyde et lukket træningstilbud for lokale veteraner. Projektet skal skabe meningsfulde, trygge og opbyggende fællesskaber for veteranerne via et roskoleforløb særligt tilpasset målgruppen. Den mindre træningsgruppe fungerer som en form for safe zone, hvor veteranerne kan møde op og træne med ligesindede veteraner. En safe zone er kendetegnet ved udelukkende at bestå af sårede – fysisk såvel som psykisk – soldater, således at den enkelte veteran kan få en tryg og sikker start på det aktive liv,” fortæller Lasse, der er ansvarlig for projektet i Holbæk Kajak Klub.

Projektet taler ind i de fælles målsætninger, der er beskrevet i Bevæg dig for livet kommuneaftalen. Herunder specielt i relation til følgende:
1. Naturen som arena for motion, træning og oplevelser
2. Nye måder at benytte fjorden på
3. At hjælpe sårbare borgere

Rekruttering af deltagere til projektet foregår blandt andet i samarbejde med Veterancenteret, Danske Veteranhjem, Psykiatrien samt Veterancaféen i Nordvestsjælland.

Projektet var planlagt til at skulle starte i slutningen af juni måned 2020. Men grundet den aktuelle corona-situation er projektet udskudt til 2021, da forholdsregler omkring afstand ville umuliggøre en forsvarlig sikkerhedstræning og indledende træning i en svømmehal.

De kr. 15.000, som er bevilliget, kommer fra ’Aktivitetspuljen til Holbæk Havn’.

DIF Soldaterprojekt har støttet skadede veteraner siden 2011 og er for alle skadede veteraner, fysisk såvel som psykisk. Projektet skal bidrage til, at sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt, socialt og meningsfyldt liv. Projektet skal anvende idræt som middel til at understøtte veteranernes reintegration til det civile, med fokus på at skabe sociale netværk og øget livsindhold for den enkelte veteran.

Foto: ABW