Hvordan står det til med det mentale helbred? Motionerer vi mere? Ryger vi mindre? 34.000 borgere i Region Sjælland bliver spurgt, og svarene skal bruges til at sikre bedre forebyggelse og folkesundhed.

Nu modtager 34.000 borgere i regionen – 2000 i hver kommune – en invitation til at deltage i den store landsdækkende spørgeskemaundersøgelse ”Hvordan har du det?”. For fjerde gang skal svarene fra undersøgelsen bruges til at lave regionens sundhedsprofil ved at undersøge, hvordan det står til med trivsel, sundhed og sygdom blandt borgerne.

– Vi bruger svarene til at se, hvor vi skal sætte ind enten i regionen, i den enkelte kommune eller sammen. Det kunne være i forhold til rygning, alkoholindtag eller noget helt tredje. Det afhænger af, hvor der er brug for det, og hvor vi kan hjælpe borgerne og folkesundheden i den rigtige retning, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Undersøgelsen er én af de største af sin slags, og svarene bruges til at lave ”Sundhedsprofilen” for de enkelte kommuner og hele regionen, som bruges i den løbende indsats for at forbedre folkesundheden i regionen og i de enkelte kommuner.

Vigtig viden midt i en pandemi

I Sundhedsprofilen fra 2017 viste resultaterne, at det på mange områder var gået tilbage med sundheden i regionen for eksempel i forhold til antallet af borgere med kronisk sygdom eller antallet af unge, der er stressede og har et dårligt mentalt helbred. Og svarene er ikke blevet mindre vigtige i år.

– Jeg håber rigtig meget, at de, der modtager en invitation til undersøgelsen, vælger at svare. Efter et år med Covid-19 har vi ekstra meget brug for at vide, hvordan det står til med borgernes sundhed og trivsel. Med svarene vil vi blandt andet kunne se, hvorvidt borgerne for eksempel har ændret på deres motions- og kostvaner, og ikke mindst om uligheden mellem forskellige befolkningsgrupper er blevet større, hvilket er noget, vi har rigtig meget fokus på, siger Heino Knudsen.

Styrken ved Sundhedsprofilen er, at undersøgelsen er så stor og bliver gennemført på samme måde hvert fjerde år. Derfor kan man både dykke ned i for eksempel bestemte aldersgrupper eller kommuner og se et øjebliksbillede af, hvordan vi har det, og vi kan følge udviklingen over tid.

Er vi parate til digitale løsninger?

Langt de fleste af spørgsmålene i spørgeskemaet går igen fra tidligere år, så man kan følge udviklingen over tid, men denne gang har regionen som noget nyt valgt at spørge ind til, hvordan vi bruger teknologi i bred forstand til at bevare og fremme et godt helbred.

– Vi ser, at de digitale løsninger bliver mere og mere udbredt – ikke mindst i den situation, vi står i lige nu, hvor borgere fx kan have digitale konsultationer med deres læge. Derfor er det helt afgørende at forstå, hvilke grupper, der har brug for mere hjælp til at kunne få gavn af løsningerne, siger Mahad Huniche, direktør for koncernenheden Data og udviklingsstøtte i Region Sjælland, som står for at gennemføre undersøgelsen.

Svarene fra Region Sjællands undersøgelse bliver samlet i regionens Sundhedsprofil 2021 og vil desuden indgå i en national sundhedsprofil.

Se mere på www.regionsjaelland.dk/sund.

Fakta:

Formålet med undersøgelsen ”Hvordan har du det?” er at belyse, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt borgerne i regionen og i de enkelte kommuner, samt at føglge udviklingen over tid
Undersøgelsen – også kaldet Sundhedsprofilen – bliver lavet hver fjerde år. Tidligere sundhedsprofiler i Region Sjælland er lavet i 2010, 2013 og 2017
Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. Det sker efter en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet
Spørgeskemaet indeholder omkring 100 spørgsmål, der spænder vidt fra madvaner og alkohol til motion, søvn, stress og ensomhed, samt kontakt med sundhedsvæsenet
De inviterede er tilfældigt udvalgte borgere på 16 år eller derover (2000 borgere per kommune). På landsplan inviteres ca. 300.000 danskere til at deltage
Borgere modtager spørgeskemaet i deres e-Boks eller med posten – det er frivilligt at deltage
Undersøgelsen løber til og med den 12. maj 2021. Som tak for deltagelsen, trækkes der lod om pengepræmier blandt besvarelserne
Svarene behandles fortroligt. Oplysningerne anvendes udelukkende til statistik og forskning, og resultaterne offentliggøres i en form, så den enkelte person kan ikke genkendes
Udvalgte resultater og udpluk fra Sundhedsprofilen 2017 i Region Sjælland:

Læs mere her

Foto: ABW