Holbæk Kommune foretager nu en kæmpe investering i bedre rammer på kommunens børnehuse og skoler. Hele 161,3 millioner kroner skal gå til renovering og nybyggeri de kommende år.

Børnehuse og skoler i Knabstrup, Stestrup, Jyderup, Tuse og Svinninge får i de kommende år en overhaling i millionklassen, oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Kommunalbestyrelsen har nemlig godkendt en investeringsplan, hvor renoveringer og nybyggerier for i alt 161,3 millioner skal løfte børnenes læringsmiljøer i de fem byer.

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan tage fat på en så massiv investering i vores børnehuse og skoler. Det her er jo ikke bare mursten, men derimod helt nye læringsmiljøer, der giver børnene de rammer, de fortjener”, siger Susanne Utoft, der er formand for Udvalget for Børn og Skole.
De fem projekter indeholder både nybyggerier og renoveringer. I flere tilfælde samles skoler og børnehuse i de nuværende skolebygninger.

”Når vi placerer børnehuse og skole sammen, bygger nyt og renoverer det gamle, skaber vi bedre forhold for både de små og de større børn. Samtidig får vi mulighed for at skabe nogle endnu bedre overgange mellem dagtilbud og skole. Så der er rigtig mange fordele ved den tilgang”, siger Susanne Utoft.

I udvælgelsen af de fem projekter har man lagt vægt på standen på den nuværende bygningsmasse, udviklingen i børnetal i lokalområdet og fremtidige arealbehov. Det samme har gjort sig gældende i forhold til prioriteringen mellem de fem projekter.

”Planlægningen af alle projekter går i gang med det samme, men projekterne bliver færdige på forskellige tidspunkter. Vi regner dog med at være i mål med alle projekter inden for en fireårig periode”, siger Susanne Utoft.

Der var bred politisk enighed bag investeringsplanen.

”I Udvalget for Børn og Skole var der fuld enighed om investeringerne, og nu har vi så også en enig kommunalbestyrelse bag. Det er fantastisk, at der er så stor opbakning til at forbedre rammerne for vores børn”, slutter Susanne Utoft.

Udover at skabe nye, bedre og fremtidssikrede rammer for børnene vil investeringen også nedbringe Holbæk Kommunes vedligeholdelsesefterslæb med hele 47 millioner kroner.

De fem projekter

Knabstrup
Dagtilbud og skole/SFO samles i skolebygningen. Der opføres en tilbygning på ca. 700 m2. Samtidig gennemføres der en energirenovering af skolen. Den samlede investering vil være ca. 28,1 mio. kroner.

Stestrup
Dagtilbud og skole/SFO samles i skolebygningen. 1.500 m2 af skolen renoveres. Den samlede investering vil være ca. 17,3 mio. kr.

Jyderup
Der bygges et nyt børnehus på 1.100 m2. Den samlede investering vil være ca. 32,4 mio. kroner.

Tuse
Der etableres et helt nyt børnehus med plads til dagplejen. Børnehuset bliver på ca. 1.800 m2 og vil ligge tæt på SFO/skole. Den samlede investering vil være ca. 44,2 mio. kroner.

Svinninge
Byens to nedslidte børnehuse flytter sammen med skolen. Det sker gennem en renovering af skolens nuværende bygninger og en bedre udnyttelse af de eksisterende lokaler. Den samlede investering vil være ca. 19,5 mio. kroner.

Udover ovenstående udgifter er der afsat 19,8 millioner til uforudsete omkostninger på de fem projekter.