Udvalget for Børn og Skole har på deres møde onsdag valgt at sende en justeret tildelingsmodel for folkeskolerne i høring.

Formålet med den justerede tildelingsmodel er at sikre nogenlunde ensartede grundvilkår, på tværs af kommunens fire folkeskoler. Dermed sikres det, at alle skoler har et retvisende budget ud fra det nuværende elevtal og den samlede økonomi på folkeskoleområdet, fortæller Holbæk kommune i en pressemeddelelse.

”En ny analyse, med seneste data om skolernes forventede udgifter til specialundervisning, giver anledning til at justere i den fordeling mellem skolerne, vi har i dag. Hvis vi anvender analysen uden andre tilpasninger, ville en skole få væsentlig færre midler tildelt. Derfor har vi justeret på skolernes grundbeløb og matrikelbeløb, sådan at hver skole får et budget, som vi vurderer skaber nogenlunde ens grundvilkår,” fortæller Susanne Utoft.

Det centrale er, at muligheden for at levere god undervisning er den samme, uagtet om man er elev på en mindre eller større folkeskole og at det dermed sker på ensartede vilkår.

15 mio. kroner løfter samlet set.

I budgettet for 2020 er det prioriteret at øge skolernes samlede budget med 15 mio. kroner for at løfte området samlet set. Det betyder, at Holbæk By Skole med den justerede model vil få en grundtildeling, som ca. svarer til nuværende niveau og at budgetterne til Kildedamsskolen, Katrinedalskolen og Skovvejens Skole øges.

”Det politiske mål om at sikre bæredygtige skoler handler grundlæggende om, hvor mange penge vi prioriterer til skoleområdet. Vi har i budget 2020 prioriteret at øge skolernes samlede budget med 15 mio. kroner. Vi har fulgt skolernes økonomi tæt igennem flere år og det er ud fra den viden, samt fra administrationens beregninger af skolernes udgiftsbehov, at vi har fundet frem til en justeret fordeling,” fortæller Susanne Utoft.

Nu sender Udvalget for Børn og Skole forslaget i høring hos skolebestyrelserne frem til den 17. januar 2020, hvorefter der skal træffes beslutning i kommunalbestyrelsen.

For mere information klik her.