Brænder du for at sikre borgerens fastholdelse af job ved sygemelding, og stræber du altid efter at skabe et tydeligt og lovmedholdeligt forløb, for både borger og dennes arbejdsplads, så er det dig Holbæk Kommune står og mangler.

Stillingen ønskes besat senest 1. maj. 2021.

Lidt om dem

Sygedagpengeindsatsen i Holbæk Kommune er organiseret i henholdsvis en tidlig virksomhedsvendt indsats, der varetager alle sygemeldte frem til 13. uge og den øvrige indsats, der varetager al øvrig sagsbehandling af såvel sygedagpengesager som jobafklaringssager. Hertil har de et team af virksomhedskonsulenter og coaches, som varetager etableringen af praktikker og afholdelse af coachende samtaler.

Et af kommunens i alt 3 rehabiliteringsteams er også forankret i afdelingen. Afdelingen har tilknyttet en koordinator og en administrativ enhed der også varetager sagsbehandling omkring de handicapkompenserende ordninger og § 56-aftaler.

For de interesserede

Sygedagpengeindsatsen er en del af kerneområdet ”Alle kan bidrage”. Så deler du holdningen, at alle kan bidrage, så har du det rette mindset og vil passe perfekt ind i deres fantastiske team, bestående af 34 medarbejdere og 1 afdelingsleder.

Alle kan bidrage (AKBI) er et kerneområde i konstant udvikling og de søger kontinuerligt at justere deres indsatser og arbejdsmetoder, så de kan sikre en god service. I Holbæk vil de gerne være kendt for, at de opfattes som et samlet Jobcenter, hvor de på tværs af indsatserne understøtter hinanden til gavn for kommunens borgere. De arbejder sammen om vores fælles mål – at understøtte, så mange borgere som muligt opnår eller bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Dine arbejdsopgaver

sagsbehandling og opfølgningssamtaler med sygemeldte borgere fra både job og ledighed
opfølgningssamtaler på arbejdsplads
opfølgning/samtaler med skarpt fokus på muligheden for at vende tilbage i job
sikre nødvendigt beslutningsgrundlag og træffe afgørelser efter sygedagpengeloven og lov om aktiv beskæftigelsesindsats
løbende vurderinger af uarbejdsdygtighed efter § 7 i sygedagpengeloven
forberede og dokumentere sager med henblik på at forelægge sagen for Rehabiliteringsteamet
samarbejde med øvrige teams internt, i AKBI og på tværs i organisationen samt alle andre relevante aktører

Lidt om deres drømme-kollega

Du brænder for beskæftigelsesområdet og ønsker af natur at holde dig opdateret på gældende lov og nyeste tendenser. Du er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har en anden relevant baggrund. Erfaring ses som en fordel.

Desuden evner du at,

arbejde systematisk og overholde rettidigheder
arbejde målrettet med borgerens ”min plan” med tydelig fokus på udviklingspotentiale og progression
få borgeren til at tro på sig selv og egne mål
navigere i myndighedsrollen og formår at træffe svære afgørelser og har erfaring i den svære samtale
have forståelse for virksomhedernes behov og kan tale deres sprog
navigere i sagsbehandlingssystemer (Fasit), og du kan formulere dig kort og præcist på skrift
have et godt overblik og er vant til at arbejde struktureret, og du formår at være på forkant med udviklingen i borgerens forløb

De forventer at du som person

trives i en uforudsigelig og dynamisk hverdag
er omstillingsparat og hjælpsom
kan samarbejde tværfagligt med andre faggrupper
er indstillet på at arbejde i et jobcenter med et højt ambitionsniveau, hvor der forventes synlige resultater af din indsats
har situationsfornemmelse og har gode samarbejdsevner
har en positiv indstilling og bidrager til et godt arbejdsmiljø
har glimt i øjet og er udadvendt
har tro på egne evner… uden at være for stædig

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist 19. marts 2021)

Foto: ABW