SONY DSC

Torsdag den 15. september går jagten ind på at finde fællesskaber blandt unge, når UngHolbæk inviterer alle 8. klasser i Holbæk Kommune til den årlige Jagt.

Flere end 700 elever i 8. klasse deltager på torsdag i Jagten. De skal give omverdenen et indblik i, hvad det vil sige at være ung i dag. I år er der fokus på unge og ensomhed, fordi undersøgelser peger på, at flere og flere unge oplever at stå uden for fællesskabet.

Stjerneløb blandt lokale aktører
I år er Jagten skruet sådan sammen, at alle eleverne kommer rundt til en række poster, hvor de lokale aktører vil stå. Ved den første post skal eleverne problematisere, ved den næste skal de bearbejde, og ved den sidste skal de konkludere. Forud for Jagten får alle klasser at vide, hvilken post de skal begynde ved, så de kan forberede sig i skolen.

De mange poster styres af et bredt udsnit af lokale aktører. Ungdommens Røde Kors, Ungdomsklubben, Holbæk Klatreklub, Holbæk Teater, Hip hop-instruktører samt Sundhedsplejen og Tandplejen er nogle af dem, som de unge kan møde på stjerneløbet. Samtidig vil Ungdomsbyrådet også være til stede ved en af posterne.

”Jagten giver den lokale omverden en unik mulighed for at se verden fra de unges perspektiv og bakke op om de fællesskaber, som de unge vil være en del af. Samtidig hjælper det skolerne til at tilrettelægge undervisningen efter de unges behov,” fortæller Mads Buus Madsen afdelingsleder i Fritid og Forebyggelse i Holbæk Kommune.

Ud med ensomheden
Flere profilanalyser af unges liv viser, at flere og flere unge føler sig ensomme. Derfor handler Jagten i år om de unges oplevelse af ensomhed og fællesskab.

”For at unge mennesker skal være i stand til at lære, begå sig i uddannelsessystemet og få et godt liv er det vigtigt, at de trives, og at de ikke føler sig udenfor. Så i år håber vi på at finde veje til gode og sunde fællesskaber for de unge,” fortæller Mads Buus Madsen.

Hvert år bliver resultaterne af Jagten fremlagt i en Jagtrapport som også peger på fremadrettede udviklingsperspektiver. Jagtrapporten bliver udgivet i løbet af oktober.