Foto: Odsherred Efterskole. Forstander fra Odsherreds Efterskole Tom Hagedorn (yderst t.h.) har været i Uganda for at besøge en række virksomheder, som eleverne på OE Business får mulighed for at investere i. Det gælder blandt andet Byeffe Foods, der laver tørret græskar om til mel, babymad, brød og andre produkter. Eleverne får blandt andet til opgave at opsøge nye markeder og finde investorer til virksomheden.

Odsherreds Efterskole tilbyder som den første efterskole kombinationen af 10. klasse, EUX og internationalt iværksætteri. Skolen vil skabe globalt udsyn ved blandt andet at give eleverne mulighed for at investere i og udvikle virksomheder i Uganda. De unge får førstehåndserfaring med kulturelle forskelle, iværksætterlivet og bliver kastet ud på dybt vand.

– For os handler det om at give eleverne nogle mentale og personlige kompetencer, så de kan blive fremtidens globale entreprenører – uanset om de drømmer om at læse på CBS eller være Kaospilot, så vil de på OE Business møde nye mennesker og kulturer, der giver dem et helt andet udsyn og indblik i iværksætteri, end hvis de blot går i almindelig 10. klasse eller direkte videre på EUX-forløbet, siger Tom Hagedorn, som er forstander på Odsherreds Efterskole.

Skolen udbyder efter sommerferien linjen OE Business, hvor man har skabt en kombination af 10. klasse, EUX og internationalt iværksætteri. En lovændring giver efterskoler mulighed for at tilbyde undervisning på gymnasieniveau, og med OE Business er Odsherreds Efterskole den første efterskole, der tilbyder elever alle tre ting på en gang. Der er tale om en prøveordning på tre år.

Alt er muligt
Udover de gymnasiale fag får eleverne på OE Business mulighed for at købe mindre andele i små lokale virksomheder i Uganda og dermed prøve kræfter med livet som iværksætter. I løbet af skoleåret besøger eleverne virksomhederne for at vurdere udviklingspotentialet, og senere på året får de mulighed for at opsøge investorer eller samarbejdspartnere til virksomheden i andre lande.

– Virksomhederne er virkelige, og elevernes investering er på spil. I Afrika er alt muligt, samtidig med at produktionen er lavteknologisk, så eleverne helt håndgribeligt kan følge og forstå processen hele vejen. Og så er det op til dem, hvor de vil føre virksomheden hen. Det her projekt kræver selvstændige elever, der tør stå på egne ben, men så vil de også opleve at blive involverede i hele virksomhedens udvikling, siger Tom Hagedorn.

En af de ugandiske virksomheder, eleverne kan investere i, tørrer græskar og producerer mel, grød, brød og babydrik med høj ernæringsværdi af melet. Produkterne er billige, men de lokale landmænd samles i større enheder og opnår derved en økonomisk gevinst. Eleverne på OE Business bliver tilbudt at købe en aktie eller en andel i virksomheden for omkring 1000 kroner og hæfter kun for deres indskud. De skal blandt andet opsøge nye markeder og kunder både i Uganda og i nabolandene, etablere nye forretningsaftaler og finde investorer.

Sideløbende med udlandsrejserne vil eleverne på OE Business modtage undervisning i en række EUX-fag, samtidig med at de indgår i efterskolefællesskabet på lige fod med skolens øvrige elever. Med beståede EUX-fag kan eleverne springe det første halve år på EUX over og fortsætte deres uddannelse direkte på 2. modul.

Fakta om OE Business
OE Business er et samarbejde mellem Odsherreds Efterskole og EUC Nordvestsjælland, hvor efterskoleeleverne tager grundmodulet til EUX i løbet af deres 10. skoleår. Eleverne får 10. klasseeksamen i dansk, matematik og engelsk samt EUX-fagene dansk, samfundsfag og engelsk på c-niveau.

Eleverne får i mindre grupper mulighed for at købe en andel i en lokal virksomhed i Uganda, og de vil i løbet af året være på to større udlandsrejser. Første rejse går til Uganda for at lære virksomheden at kende, mens destinationen for den anden rejse afhænger af, hvor eleverne ser muligheder for virksomheden.