Vil du bo i seniorbofællesskab i St. Merløse? Eller bare høre mere om planerne?

Så kom forbi Merløse Fritidscenter (lille gymnastiksal), Holbækvej 34, 4370 St. Merløse, hvor Store Merløse Lokalforum, OK-Fonden og Holbæk Kommune tirsdag den 26. april kl. 19.30-21.00 vil fortælle mere om planerne for Ørnevej i St. Merløse.

I et seniorbofællesskab har beboerne hver deres individuelle bolig samt et fælleshus. Her er man faktisk mere end blot gode naboer, idet man indgår i et forpligtende fællesskab, der skaber og vedligeholder tryghed og godt naboskab for og med hinanden.

Program

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen byder velkommen.
OK-Fondens direktør Eva Lunding Olsen fortæller om fonden og seniorbofællesskaber. Der orienteres om processen og det videre forløb.
Der er mulighed for at stille spørgsmål til seniorbofællesskabet i St. Merløse.
Tilmelding senest den 20. april
Send en e-mail til japol@holb.dk. Oplys venligst navn, adresse og deltagerantal.

Alle er velkomne! Der serveres lidt koldt at drikke.

Foto: ABW