Vil du være idrætslærer for drengene på en skole, der vil fremad, og hvor udvikling er noget, man skaber sammen? Er du uddannet lærer med idræt og gerne matematik, som fag du brænder for, og har du mod, vilje og engagement?

Lidt om Svinninge skole, sådan lidt vest for Holbæk

De har stort fokus på udvikling mod et styrket fagligt og inkluderende læringsmiljø, hvor børnene lærer det, de skal. De er pt udfordret på faglige resultater og elevtrivsel, og de tror på, at de kan løfte skolen sammen – selvfølgelig for børnenes skyld.
De er godt 400 børn og 50 voksne på skolen, og i sfo kommer godt 100 børn dagligt. Svinninge er en mindre stationsby, som ligger ca. 15 kilometer vest for Holbæk by, og byen har gode tog- og busforbindelser.

I Holbæk Kommune har man lokalaftale om arbejdstid, herunder om tid til forberedelse og undervisning. På Svinninge skole har alle medarbejdere mulighed for fleksibel tilstedeværelsestid, hvor lærere og pædagoger planlægger egen arbejdstid. Alle team arbejder med fleksibelt skema, hvor de sammen lægger skema for egne klasser.

I Holbæk Kommune er der både lærere og pædagoger i undervisningen i indskolingen og mellemtrin, ligesom pædagogerne også står for en del af den understøttende undervisning.

Lidt om jobbet og lidt om dig

Du er allerede uddannet idrætslærer og gerne med matematik som linjefag også. Kan du varetage svømmeundervisning, er det kun et yderligere plus. Du er kompetent og har lyst og vilje til både undervisning og skolens øvrige opgaver. Du kan både stå alene i en klasse/hold og vægter samarbejde med dine teamkolleger højt.
Du har et mindset med tro på, at alle børn kan lære det meste, hvis de støttes og øver sig. Du kan omsætte ord og god vilje til konkret handling. Og så er du en god og favnende klasseleder.

Du skal dele skolens grundsyn, at alle skolens børn gør det rigtige, hvis de kan, og at alle børn kan lære rigtig meget, hvis de får mulighed for det og bliver støttet undervejs. Skolen har ansvaret for, at alle børn udvikler sig fagligt og trives i skolen, også selvom der kan være udfordringer hjemme eller andre steder.

Du skal medvirke til, at eleverne lærer det, de skal, i tæt samarbejde med dine kolleger. Du skal deltage i skolens tiltag i forhold til fælles faglig forberedelse og i øvrigt indgå i kollegialt og fagligt samarbejde med skolens vejledere og medarbejdere.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 17. januar 2021)

Foto: ABW