Holbæk Kommune ønsker at blive klogere på, hvordan lokalfora, foreninger og virksomheder oplever deres dialog med kommunen, og hvordan den kan styrkes.

Udvikling og bæredygtige forandringer skabes blandt andet via en god, konstruktiv dialog. Borgernes inddragelse og lyst til at forbedre og kvalificere udviklingen af lokalområderne afhænger derfor i høj grad af den oplevede dialog og samarbejdet med kommunen.

”Dialogen er et centralt værktøj, og i Holbæk Kommune vil vi derfor udvikle og styrke dialogen mellem borgerne, kommunalpolitikerne og administrationen. Det handler ikke om den enkeltes dialog med fx sin sagsbehandler eller bibliotekaren. Det handler om dialogen set i et udviklingsperspektiv. Så når dit lokalforum, din forening eller din virksomhed ønsker at arbejde for noget til gavn for fællesskabet i lokalområdet, så sker det ofte i dialog med politikere og administration. Og vores ønske er at blive klogere på, hvordan denne dialog opleves, og hvordan den måske kan blive bedre,” fortæller Lars Qvist, der er formand for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

Via dette link www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=EACFTX21J612 vil vi gerne høre din mening om, hvordan vi styrker samarbejdet mellem lokalområderne, politikerne og administration. Hvad fungerer i dag? Og hvad kan gøres bedre?

”En konstruktiv og stærk dialog er med til at sikre lokal udvikling, og vi ved, at et tæt samspil med lokalområdet fører til styrket samarbejde og fælles ejerskab. Formålet med undersøgelsen er at blive klogere og have et udgangspunkt for drøftelser, når Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne afholder en konference for lokal udvikling d. 8. november 2020 med borgere fra lokalområderne, politikere fra kommunalbestyrelsen, erhvervspersoner og kommunalt ansatte,” fortæller Lars Qvist.

Læs mere om konferencen her: www.holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/projektudvalget/topmoede-om-lokal-udvikling-8-november-2020.