Det bliver dyrere at køre uden gyldig billet i bus og lokaltog på Sjælland. Mobilitetsselskabet Movia regulerer pr. 1. oktober i år kontrolafgiften for kunder, der ikke har betalt for turen. Kontrolafgiften stiger til 1.000 kr. for voksne og 500 kr. for børn og hunde uden billet. Priserne har ikke været reguleret siden 2011.

Det er god stil at betale for billetten til bus og lokaltog, ellers er der andre, der kommer til at betale regningen. I tråd med den generelle prisudvikling regulerer Movia pr. 1. oktober kontrolafgiften for at rejse uden gyldig billet. Kontrolafgiften har hidtil været 750 kr. for voksne og 375 kr. for børn. Det er mere end ti år siden prisen er justeret. “En attraktiv kollektiv transport er afhængig af billetindtægterne for at køre rundt. Billetindtægterne dækker omkring halvdelen af udgifterne til bus og lokaltog. Det er derfor ikke alene god stil, men også en forudsætning, at alle husker at betale for turen,” siger Movias ressourcedirektør Eskil Thuesen. Med ændringen vil Movia følge en række andre trafikselskaber. Arriva har hævet afgiften til 1.000 kr., og Midttrafik, Fynbus og Nordjyllands Trafikselskab gør det fra 1. september i år. Gyldig billet kan købes på flere forskellige måder: For eksempel via DOT billetter app, rejsekort eller sms-billet.

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen