Du skal rydde fortovet ud for din ejendom og din indkørsel for sne, og sørge for at der ikke er glat. Postbud, skraldemand og dine gæster skal kunne komme sikkert til og fra din bolig.

Falder en person på dit fortov og kommer til skade, er det dit ansvar, og du kan ende med at skulle betale erstatning.

Fortov og indkørsel skal så vidt muligt være ryddet, saltet eller gruset inden kl. 7, hvilket er gældende retspraksis.

Husk, at din skraldemand starter tidligt og normalt henter affaldet mellem kl. 6–20. Kan han ikke komme sikkert til affaldsbeholderne, skal han lade affaldet stå ifølge Arbejdstilsynet.

Hvis det er meget koldt, er salt ikke effektivt. Brug derfor grus, hvis det er meget koldt.
Snebunker må ikke være til gene for fodgængere og kørende
Istapper skal fjernes, så de ikke kan falde ned og gøre skade
Du skal rydde sne og salte eller gruse fortove og stier, som ligger i ubrudt forlængelse af adgangen til din ejendom.

Har du ikke direkte adgang til et fortov, har du ingen pligt til at salte eller gruse og rydde sne

I kommunens regulativ kan du se en liste med principper for dine pligter.

Læs mere om snerydning og saltning her

Private fællesveje

På landet og i flere villakvarterer ejer grundejerne selv vejene. Kommunen rydder derfor ikke sne på private fællesveje
Bor du på en privat fællesvej og vil have vejen ryddet for sne, er det dig og de andre grundejere langs vejen, der skal gøre det.

Du har samme pligt til at rydde sne og salte eller gruse fortovet som på kommuneveje.

Foto: ABW