Sommeren er kommet. Det betyder også, at sæsonen for havearbejde for alvor går i gang. En af de ting, man som grundejer skal være opmærksom på, er beplantning ud mod vejen.

Holbæk Kommune får jævnligt henvendelser fra borgere om beplantning, som er vokset ud over vejen. Det kan være generende, men det kan også være farligt. Hvis hækken er vokset ud over fortovet, bliver fodgængerne nødt til at gå ude på kørebanen. Nogle steder vokser buske og træer ud over kørebanen, så forbipasserende biler bliver nødt til at køre i den forkerte side af vejen.

Som grundejer skal du sørge for, at din hæk og dine træer eller buske ikke vokser ud over vej, sti eller fortov. Det afhænger af, om du bor ved en offentlig vej eller en privat fællesvej, og om du bor i et byområde eller på landet.

Bymæssig bebyggelse:

Hvis du bor i bymæssig bebyggelse, skal du altid sørge for, at hække m.v. ikke vokser ud over vej, sti eller fortov. I byen gælder det uanset om du bor på en offentlig vej eller på en privat fællesvej.

Sommerhusområde:

Her gælder de samme regler som i byområde.

På landet:

Hvis du bor på landet skal du kun beskære hæk m.v., hvis du bor på en offentlig vej. På denne tegning kan du se, hvordan du skal beskære:

Hvis du er i tvivl om din forpligtelse, kan du se nærmere på kommunens hjemmeside:

http://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/veje-og-stier/grundejer-forpligtigelser/

eller kontakte kommunen på 72 36 36 36

 

Foto: Holbæk Kommune