Holbæk Kommune får jævnligt henvendelser fra borgere om beplantning, som er vokset ud over vejen. Det kan være generende, men det kan også være farligt. Hvis hækken er vokset ud over fortovet, bliver fodgængerne nødt til at gå ude på kørebanen. Nogle steder vokser buske og træer ud over kørebanen, så forbipasserende biler bliver nødt til at køre i den forkerte side af vejen.

Som grundejer skal du sørge for, at din hæk og dine træer eller buske ikke vokser ud over vej, sti eller fortov. Det afhænger af, om du bor ved en offentlig vej eller en privat fællesvej, og om du bor i et byområde eller på landet.

Læs mere her

Foto: ABW